+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Сучасні підходи до управління живлення рослин (факультет агрономії)

Сучасні підходи до управління живлення рослин

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач – д. с.-г. н., професор Господаренко Г. М.

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми з управління живлення рослин, що передбачає застосування теорій і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов, підготовка фахівців до наукової і виробничої діяльності, пов’язаної з підвищенням ефективності застосування добрив та освоєння прогресивних технологій їх застосування з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, відновлення родючості ґрунтів і запобігання забруднення навколишнього середовища.

 Цілі курсу (програмні компетентності):

-   розуміння особливостей і термінології Сучасних підходів до управління живлення рослин;

-   здатність розробляти і закладати досліди з метою виявлення умов оптимального живлення рослин;

-   здатність стало підвищувати планову врожайність за високої якості про­дукції сільськогосподарських культур;

-   здатність визначати сучасними методами потребу в хімічних меліорантах, органічних, мінеральних та інших видах і формах добрив;

-   здатність продуктивно та ефективно використовувати засоби хімізації для підго­товки і внесення;

-   здатність проводити діагностику живлення рослин різними методами;

-   здатність удосконалювати загальноприйняті підходи до удобрення сільськогосподарських культур.

Програмні результати навчання:

-   розуміння особливостей та термінології Сучасних підходів до управління живлення рослин;

-   знати стан і перспективи удосконалення управління живлення рослин;

-   знати сучасні погляди на живлення рослин макро- й мікроелементами;

-   знати сучасні вітчизняні та світові тенденції форм добрив;

-   знати фізіолого-екологічні прийоми управління живленням рослин;

-   знати сучасні підходи до оптимізації живлення основних сільськогосподарських культур;

-   визначати рівень забезпеченості сільськогосподарських культур поживними речовинами:

-   проводити діагностику живлення рослин і давати науково обґрунтовані пропозиції щодо його поліпшення;

- знати роль і місце управління живлення ролин у виробництві екологічно чистої продукції, збереженні навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

- здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних матеріалів;

- здатність уміти ефективно застосовувати різні дози, форми, строки і способи застосування добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

- здатність оцінювати стан живлення рослин і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків;

-  вміти визначати загальну потребу в добривах для сівозміни і господарства;

-  вміти проводити ґрунтову й рослинну діагностику живлення рослин;

-  вміти коректувати умови живлення рослин;

-  вміти використовувати дані динаміки живлення рослин для прогнозування рівня родючості ґрунтів та ефективності застосування добрив.

Короткий зміст курсу: Вступ. Ґрунтова діагностика живлення рослин: значення, види, методи проведення. Рослинна діагностика: види та її завдання. Дистанційна діагностика живлення рослин. Сучасні погляди на живлення рослин. Світові та вітчизняні тенденції форм, строків способів застосування добрив. Поліпшувачі живлення рослин (ґрунти, субстрати і сорбенти, інгібітори нітрифікації, мікробні препарати, регулятори росту рослин, функціональні та халатні добрива, дефоліанти, десиканти і сениканти). Чинники, які визначають дози добрив. Сучасні методи визначення доз добрив. Місце  та роль органічних добрив у сучасних системах удобрення. Сучасні тенденції у технологіях застосування добрив. Управління живленням зернових, зернобобових, круп’яних, технічних та кормових культур. Управління живленням овочевих, плодових і ягідних культур і винограду. Управління живленням рослин в умовах зрошення та захищеного ґрунту. Управління живленням декоративних, лікарських й інших культур.

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини