+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Агроґрунтознавство (факультет агрономії, початковий (короткий цикл))

АГРОҐРУНТОЗНАВСТВО

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: к. с.-г. н., доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства Стасінєвич О.Ю.

Aнотація:

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань ґрунт, його утворення, будову, властивості, закономірності їх географічного розташування та процес взаємозв’язку з зовнішнім середовищем, що обумовлюють формування і розвиток головної властивості ґрунту – родючості; шляхи раціонального використання ґрунтів в сільському господарстві, садівництві та лісівництві.

Завдання курсу:

- надати базові знання про ґрунт;

- сформувати у студентів знання про загальну схему ґрунтоутворювального процесу, фактори ґрунтоутворення, склад ґрунтів та їх хімічні і фізичні властивості;

- сформувати у студентів знання про класифікацію ґрунтів та їх географічне розповсюдження;

- навчити сучасним методам дослідження стану ґрунтів;

- сформувати у студентів навички визначення факторів ґрунтоутворення, типів ґрунтоутворюючих порід, ерозії ґрунтів;

- надати знання щодо особливостей ґрунтового покриву України, його трансформації під впливом природних і антропогенних факторів та методів регулювання стану ґрунтових ресурсів;

- ознайомити з основними завданнями охорони ґрунтів та навчити прийомам раціонального землекористування.

Програмні результати навчання:

- Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії;

- Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

Загальні компетентності:

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Фахові компетентності:

- Базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки.

- Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури.

- Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.

Останні новини

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧАЧитати повністю

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧА

В грудні 2022 р. виповнюється 180 років від дня народження видатного діяча вітчизняної аграрної науки, вченого агронома, агрохіміка, фізіолога рослин А.Є. Зайкевича. . .

Читати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІДЧитати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІД

Доброю традицією стало проведення семінарів-навчань для аграріїв у міжсезонний період. На один з таких семінарів, який організувала регіональна команда компанії BASF-Україна на Миколаївщині...

Читати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавстваЧитати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавства

На кафедрі агрохімії і ґрунтознавства відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка. Повістка денна: попередній захист магістерських робіт...

Читати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВ

Щорічно 5 грудня у міжнародна спільнота відзначає Всесвітній День ґрунтів. Ця подія об’єднує людей у світі для загальної справи ‒ захисту ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх родючості...

Читати повністю

Всі новини