+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 02 травня 2022

Підручники та посібники

Господаренко Г. М. Агрохімія: підручник, Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. – 560 с.

Господаренко Г. М. Удобрення садових культур: Навчальний посібник / – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 340 с.; іл.

Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 276 с.

 

Господаренко Г.М. Система застосування добрив: Навч. посібник / К.: ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. − 332 с.; іл.

Господаренко Г.М. Агрохімія: /. - К.: ТОВ  "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 376 с.

Англо-український словник з ґрунтознавства та агрохімії: 18 000 / Уклали Г.М. Господаренко, О.О. Олійник, І.В. Прокопчук, О.Ю. Стасінєвич / За заг. ред Г.М. Господаренка. - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2013. - 315 с.

Господаренко Г.М. Агрохімія: /. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2010. - 400 с.

Господаренко Г.М. Удобрення сільськогосподарських культур. - К.: Вища освіта, 2010. - 191 с.

О.М. Геркіял, Г.М. Господаренко, Ю.В. Коларьоков Агрохімія: Навчальний посібник. Умань, 2008. 300 с.

І.М. Новак, Ю.В. Новак Національний та світовий досвід ефективного функціонування суб’єктів агрохімічного сервісу: Монографія. - Умань: СПД Сочінський, 2008. - 216 с.

Системи технологій в рослиництві: Навч. посіб. / Г.М. Господаренко, В.О. Єщенко, С.П. Полторецький та ін. - Умань: СПД Сочінський, 2008. - 368 с.

Завжди серед людей і длялюдей / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. - Умань, 2008. - 354 с.

Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність": Науково-практичний коментар. Р.Я. Корінець, М.П. Гриценко, Ю.М. Берездецький, Ю.Я. Кухарук та ін. / За ред. Р.Я. Корінця. - Львів: НВФ "Українські технології", 2007. - 248 с.

Недвига М.В. Структура ґрунту: Навчальний посібник / .: М.В. Недвига. - УВПП, 2005. - 232 с.

Господаренко Г.М. Агрохімія мінеральних добрив: − К. Наук. світ, 2003. − 136 с.

Основи інтегрованого застосування добрив / Г.М. Господаренко. - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2002. - 344 с.

Агрохімічний аналіз ґрунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрохімічної хімії: Навч. посібник. / Карасюк І.М., Геркіял О.М., Недвига М.В., та ін., за ред. І.М. Карасюка, - К., ЗАТ "НІЧЛАВА", 2001. - 192 с.

Основи ґрунтознавства і землеробства: Підруч. / В.П. Гордієнко, М.В. Недвига, О.С. Осадчий, М.Г. Осінній / За ред.  В.П. Гордієнка. - Київ, 2000. - 390 с.

Шкварук Н.М., Тупчиенко С.А. Почва - удивительное творение природы. - К.: Рад. шк., 1987. - 109 с.

Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення / Г.М. Господаренко, В.В.Любич, В.В. Новіков, В.В. Жєлєзна; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019.– 175 с.

Складові технології вирощування сої : навч. посібник/ Г.М. Господаренко, О.М. Бахмат, І.В. Прокопчук, Л.В. Вишневська; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2019. – 205 с.

Г.М. Господаренко, О.Д. Черно, О.В. Нікітіна. Агрохімія калію / За заг. ред. Г.М. Господаренка. Київ: ТОВ "ТРОПЕА", 2021. 264 с. 

Сидеральна система удобрення пшениці м'якої  озимої: моногр. / Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський, В. В. Любич, І. О. Полянецька. Київ: ТОВ "ТРОПЕА", 2021. 216 с.

Формуваня врожаю сої залежно від складових агротехнології: моногр. / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, С.М. Бомко. Київ: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 184 с.

Господаренко Г.М. Система застосування добрив: Підручник /  - К.: ТОВ «ТРОПЕА», 2022. - 376 с.

Останні новини

Відкрита лекція запрошеного виробничника О. Коваленка викликала зацікавленість і жваві дискусіїЧитати повністю

Відкрита лекція запрошеного виробничника О. Коваленка викликала зацікавленість і жваві дискусії

9 квітня 2024 року відбулася зустріч здобувачів освітніх рівнів молодший бакалавр, бакалавр спеціальності 201 Агрономія, аспірантів і викладачів кафедри агрохімії і ґрунтознавства з випускником факультету агрономії Уманського НУС. . .

Читати повністю

Вітаємо переможця!Читати повністю

Вітаємо переможця!

Дипломом I ступеня нагороджується Ярослав Вєремєєнко – переможець творчого конкурсу наукових робіт "Збереження родючості грунтів" (науковий керівник доцент Олена ЧЕРНО)

Читати повністю

ЯРОСЛАВ ВЄРЕМЄЄНКО – переможець Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу наукових робіт «Збереження родючості ґрунтів»Читати повністю

ЯРОСЛАВ ВЄРЕМЄЄНКО – переможець Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу наукових робіт «Збереження родючості ґрунтів»

26 березня 2024 року відбувся на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся заключний етап Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу «Збереження родючості ґрунтів». . .

Читати повністю

Всі новини