+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 02 травня 2022

Підручники та посібники

Господаренко Г. М. Агрохімія: підручник, Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. – 560 с.

Господаренко Г. М. Удобрення садових культур: Навчальний посібник / – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 340 с.; іл.

Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 276 с.

 

Господаренко Г.М. Система застосування добрив: Навч. посібник / К.: ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. − 332 с.; іл.

Господаренко Г.М. Агрохімія: /. - К.: ТОВ  "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 376 с.

Англо-український словник з ґрунтознавства та агрохімії: 18 000 / Уклали Г.М. Господаренко, О.О. Олійник, І.В. Прокопчук, О.Ю. Стасінєвич / За заг. ред Г.М. Господаренка. - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2013. - 315 с.

Господаренко Г.М. Агрохімія: /. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2010. - 400 с.

Господаренко Г.М. Удобрення сільськогосподарських культур. - К.: Вища освіта, 2010. - 191 с.

О.М. Геркіял, Г.М. Господаренко, Ю.В. Коларьоков Агрохімія: Навчальний посібник. Умань, 2008. 300 с.

І.М. Новак, Ю.В. Новак Національний та світовий досвід ефективного функціонування суб’єктів агрохімічного сервісу: Монографія. - Умань: СПД Сочінський, 2008. - 216 с.

Системи технологій в рослиництві: Навч. посіб. / Г.М. Господаренко, В.О. Єщенко, С.П. Полторецький та ін. - Умань: СПД Сочінський, 2008. - 368 с.

Завжди серед людей і длялюдей / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. - Умань, 2008. - 354 с.

Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність": Науково-практичний коментар. Р.Я. Корінець, М.П. Гриценко, Ю.М. Берездецький, Ю.Я. Кухарук та ін. / За ред. Р.Я. Корінця. - Львів: НВФ "Українські технології", 2007. - 248 с.

Недвига М.В. Структура ґрунту: Навчальний посібник / .: М.В. Недвига. - УВПП, 2005. - 232 с.

Господаренко Г.М. Агрохімія мінеральних добрив: − К. Наук. світ, 2003. − 136 с.

Основи інтегрованого застосування добрив / Г.М. Господаренко. - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2002. - 344 с.

Агрохімічний аналіз ґрунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрохімічної хімії: Навч. посібник. / Карасюк І.М., Геркіял О.М., Недвига М.В., та ін., за ред. І.М. Карасюка, - К., ЗАТ "НІЧЛАВА", 2001. - 192 с.

Основи ґрунтознавства і землеробства: Підруч. / В.П. Гордієнко, М.В. Недвига, О.С. Осадчий, М.Г. Осінній / За ред.  В.П. Гордієнка. - Київ, 2000. - 390 с.

Шкварук Н.М., Тупчиенко С.А. Почва - удивительное творение природы. - К.: Рад. шк., 1987. - 109 с.

Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення / Г.М. Господаренко, В.В.Любич, В.В. Новіков, В.В. Жєлєзна; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019.– 175 с.

Складові технології вирощування сої : навч. посібник/ Г.М. Господаренко, О.М. Бахмат, І.В. Прокопчук, Л.В. Вишневська; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2019. – 205 с.

Г.М. Господаренко, О.Д. Черно, О.В. Нікітіна. Агрохімія калію / За заг. ред. Г.М. Господаренка. Київ: ТОВ "ТРОПЕА", 2021. 264 с. 

Сидеральна система удобрення пшениці м'якої  озимої: моногр. / Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський, В. В. Любич, І. О. Полянецька. Київ: ТОВ "ТРОПЕА", 2021. 216 с.

Формуваня врожаю сої залежно від складових агротехнології: моногр. / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, С.М. Бомко. Київ: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 184 с.

Господаренко Г.М. Система застосування добрив: Підручник /  - К.: ТОВ «ТРОПЕА», 2022. - 376 с.

Останні новини

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧАЧитати повністю

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧА

В грудні 2022 р. виповнюється 180 років від дня народження видатного діяча вітчизняної аграрної науки, вченого агронома, агрохіміка, фізіолога рослин А.Є. Зайкевича. . .

Читати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІДЧитати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІД

Доброю традицією стало проведення семінарів-навчань для аграріїв у міжсезонний період. На один з таких семінарів, який організувала регіональна команда компанії BASF-Україна на Миколаївщині...

Читати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавстваЧитати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавства

На кафедрі агрохімії і ґрунтознавства відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка. Повістка денна: попередній захист магістерських робіт...

Читати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВ

Щорічно 5 грудня у міжнародна спільнота відзначає Всесвітній День ґрунтів. Ця подія об’єднує людей у світі для загальної справи ‒ захисту ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх родючості...

Читати повністю

Всі новини