+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 23 лютого 2022

Навчально-наукова лабораторія "Оцінювання якості ґрунтів і продукції рослинництва"

Контакти

(04744) 3-43-84

вул. Інститутська, 1, корпус № 1, 2-й поверх, каб № 22

lab.soil@udau.edu.ua

Науковий керівник

Головний науковий співробітник,

доктор сільськогосподарських наук, професор,

Заслужений працівник освіти України
Господаренко Григорій Миколайович

1. Загальні положення

1.1. Навчально-наукова лабораторія «Оцінювання якості ґрунтів і продукції рослинництва», далі Лабораторія, є підрозділом, який створено в складі кафедри агрохімії і ґрунтознавства факультету агрономії Уманського НУС, і в своїй діяльності керується Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про авторське право і суміжні права», «Концепцією наукової та інноваційної діяльності УНУС» та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Уманського НУС, загальноуніверситетськими Положеннями і цим Положенням.

1.2. Метою діяльності Лабораторії є:

- отримання нових знань, постановка та вирішення актуальних проблем і завдань відповідно до програм університету;

- висвітлення і поширення результатів наукового пошуку, наукових робіт;

- зв’язок з навчальним процесом, залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань;

- виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт для розв’язання актуальних питань у науковій та виробничій сферах за профілем кафедри;

- забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної і науково-інноваційної діяльності.

Лабораторія системно створює, експериментує, апробує, освоює та зберігає наукові, науково-технічні та соціально значущі нововведення, умови їх забезпечення та впровадження.

1.3. Лабораторія здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, науково-дослідної діяльності Уманського НУС і підпорядковується завідувачеві кафедри, декану факультету, проректору з наукової та інноваційної діяльності, ректору університету.

1.4. Положення про Лабораторію, зміни і доповнення до нього затверджуються Вченою радою.

Навчально-наукова лабораторія "Оцінювання якості ґрунтів і продукції рослинництва"

Докторант кафедри Черно О.Д. у навчально-науковій лабораторії "Оцінювання якості ґрунтів і продукції рослинництва"

              

 

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини