+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 21 лютого 2020

Історія розвитку кафедри

 Кафедра створена в 1928 році на базі кабінету агрохімії, заснованого в 1926 році випускниками Уманського агрополітехнікуму П.А. Власюком і Я.І. Тютюнником під безпосереднім керівництвом академіка О.І. Душечкіна. На її базі виросли і сформувались в самостійні кафедри: в 1936 році кафедра загального землеробства під керівництвом С.С. Рубіна; в 1967 році кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин під керівництвом С.Є. Сапатого.

Кафедру очолювали: з 1928−1930 рр. О.І. Душечкін − академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, голова Українського відділення Всесоюзного сільськогосподарського товариства, доктор с.-г. наук, професор; з 1930−1948 рр. П.А. Власюк − академік АН УРСР, дійсний член ВАСГНІЛ, заслужений діяч науки УРСР, доктор с.-г. наук, професор.

                                                                                                  

                                                   Душечкін О.І.                                                     Власюк П.А.

У 1948−1979 рр. кафедру очолював М.І. Делеменчук − кандидат с.-г. наук, доцент. З 1979−2009 рр. І.М. Карасюк − Заслужений працівник освіти України, довічний стипендіат Президента України, почесний ґрунтознавець Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, академік Міжнародної академії аграрної освіти, доктор с.-г. наук, заслужений професор Уманського НУС. З 2009 року кафедру очолює кандидат с.-г. наук, доцент, відмінник аграрної освіти і науки України В.І. Невлад.

                                                                

                  Делеменчук М.І.                                Карасюк І.М.                                   Невлад В.І.               

На кафедрі працювали: заслужений працівник вищої школи УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Лауреат державних премій, доктор с.-г. наук, професор. С.С. Рубін (1930–1936 рр.); заслужений працівник вищої школи, доктор с.-г. наук, професор. М.М. Шкварук (1930–1984 рр.); М.І Мусіч академік АН республіки Соха, кандидат с.-г. наук, доцент (1930–1941 рр.).

Нині на кафедрі працюють д.с.-г. н, професор Г. М. Господаренко, к. с.-г. н, професор М. В. Недвига, чотири к. с.-г. н, доценти (В. І. Невлад, А. Т. Мартинюк, О. Д. Черно, Ю. В. Новак), к. с.-г. н, ст. викладач І. Ю. Рассадіна, к. с.-г. н, викладач-стажитс К. П. Леонова та викладач-стажист В. П. Бойко. Навчальний процес забезпечує старший лаборант Н. В. Ярошевич.

                   

Останні новини

 Вченими Уманського національного університету садівництва підготовлено наукове видання "Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового "Читати повністю

Вченими Уманського національного університету садівництва підготовлено наукове видання "Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового "

Читати повністю

Всі новини