+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 15 березеня 2018

Історія кафедри агрохімії і ґрунтознавства

 Кафедра створена в 1928 році на базі кабінету агрохімії, заснованого в 1926 році випускниками Уманського агрополітехнікуму П.А. Власюком і Я.І. Тютюнником під безпосереднім керівництвом академіка О.І. Душечкіна. На її базі виросли і сформувались в самостійні кафедри: в 1936 році кафедра загального землеробства під керівництвом С.С. Рубіна; в 1967 році кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин під керівництвом С.Є. Сапатого.

Кафедру очолювали: з 1928−1930 рр. О.І. Душечкін − академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, голова Українського відділення Всесоюзного сільськогосподарського товариства, доктор с.-г. наук, професор; з 1930−1948 рр. П.А. Власюк − академік АН УРСР, дійсний член ВАСГНІЛ, заслужений діяч науки УРСР, доктор с.-г. наук, професор.

                                                                                                  

                                                  Душечкін О.І.                                            Власюк П.А.

У 1948−1979 рр. кафедру очолював М.І. Делеменчук − кандидат с.-г. наук, доцент. З 1979−2009 рр. І.М. Карасюк − Заслужений працівник освіти України, довічний стипендіат Президента України, почесний ґрунтознавець Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, академік Міжнародної академії аграрної освіти, доктор с.-г. наук, заслужений професор Уманського НУС. З 2009 року кафедру очолює кандидат с.-г. наук, доцент, відмінник аграрної освіти і науки України В.І. Невлад.

                                                                                                 

                   Делеменчук М.І.                                           Карасюк І.М.                                                   Невлад В.І.               

На кафедрі працювали: заслужений працівник вищої школи УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Лауреат державних премій, доктор с.-г. наук, професор. С.С. Рубін (1930–1936 рр.); заслужений працівник вищої школи, доктор с.-г. наук, професор. М.М. Шкварук (1930–1984 рр.); М.І Мусіч академік АН республіки Соха, кандидат с.-г. наук, доцент (1930–1941 рр.).

Нині на кафедрі працюють 2 професори (Г.М. Господаренко, М.В. Недвига), вісім кандидатів с.-г. наук, доцентів (В.І. Невлад, А.Т. Мартинюк, О.Д. Черно, Ю.В. Новак, І.В. Прокопчук, О.Ю. Стасінєвич та к.с.-г. наук, старший викладач  С.В. Прокопчук та к.с.-г. наук, старший викладач І.Ю. Рассадіна). Навчальний процес забезпечують старший лаборант Н.В. Ярошевич.

                   

Останні новини

Всі новини