+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 23 лютого 2022

Історія розвитку кафедри

Кафедра створена в 1928 році на базі кабінету агрохімії, заснованого в 1926 році випускниками Уманського агрополітехнікуму П.А. Власюком і Я.І. Тютюнником під безпосереднім керівництвом академіка О.І. Душечкіна. На її базі виросли і сформувались в самостійні кафедри: в 1936 році кафедра загального землеробства під керівництвом С.С. Рубіна; в 1967 році кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин під керівництвом С.Є. Сапатого.

Кафедру очолювали: з 1928−1930 рр. О.І. Душечкін − академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, голова Українського відділення Всесоюзного сільськогосподарського товариства, доктор с.-г. наук, професор; з 1930−1948 рр. П.А. Власюк − академік АН УРСР, дійсний член ВАСГНІЛ, заслужений діяч науки УРСР, доктор с.-г. наук, професор.

                                                                                                  

                                                   Душечкін О.І.                                                 Власюк П.А.

У 1948−1979 рр. кафедру очолював М.І. Делеменчук − кандидат с.-г. наук, доцент. З 1979−2009 рр. І.М. Карасюк − Заслужений працівник освіти України, довічний стипендіат Президента України, почесний ґрунтознавець Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, академік Міжнародної академії аграрної освіти, доктор с.-г. наук, заслужений професор Уманського НУС. З 2009−2020 рр. кафедру очолював кандидат с.-г. наук, доцент, відмінник аграрної освіти і науки України В.І. Невлад. З 2020 року по даний час кафедру очолює кандидат с.-г. наук, доцент О. Д. Черно.

                                                             

                  Делеменчук М.І.                     Карасюк І.М.                             Невлад В.І.                            Черно О.Д.

На кафедрі працювали: заслужений працівник вищої школи УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Лауреат державних премій, доктор с.-г. наук, професор. С.С. Рубін (1930–1936 рр.); заслужений працівник вищої школи, доктор с.-г. наук, професор. М.М. Шкварук (1930–1984 рр.); М.І Мусіч академік АН республіки Соха, кандидат с.-г. наук, доцент (1930–1941 рр.).

Нині на кафедрі працюють д.с.-г. н, професор Г. М. Господаренко, чотири к. с.-г. н, доценти (В. І. Невлад, А. Т. Мартинюк, О. Д. Черно, І. Ю. Рассадіна), к. с.-г. н, старший дослідник, старший викладач К. П. Леонова та два викладачі-стажисти (Л. А. Мусієнко, Ю. Ю. Сучек). Навчальний процес забезпечує старший лаборант Н. В. Ярошевич.

                   

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини