+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 13 жовтня 2021

Бонітування і якісна оцінка ґрунтів (факультет агрономії)

Бонітування і якісна оцінка ґрунтів 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Рассадіна І.Ю.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – є підготовка висококваліфікованих ґрунтознавців, магістрів у галузі охорони ґрунтів та земель. Бонітування і якісна оцінка земель є завершальною дисципліною у циклі ґрунтознавчих та агрономічних дисциплін, курси яких мають бути попереду цієї дисципліни. При організації навчального процесу для магістрів бонітування і якісна оцінка земель може бути попереду таких дисциплін як якість ґрунтів, моніторинг якості ґрунтів, стандартизація та сертифікація в ґрунтознавстві. Навчити студента кількісно оцінювати потенціальну продуктивність ґрунтових відмін і земельних ділянок в цілому (незалежно від характеру їх використання) і при певному спеціальному використанні

 Цілі курсу (програмні компетентності):

 • теоретичні основи бонітування ґрунтів;
 • принципи, критерії та види бонітування ґрунтів;
 • природно-сільськогосподарське районування;
 • основні властивості ґрунтів, які використовуються при бонітуванні;
 • методику бонітування ґрунтів;
 • основні положення концепції бонітування ґрунтів В. В. Медведєва;
 • підходи до бонітування ґрунтів у різних країнах.

 Програмні результати навчання:

 • володіти понятійно-термінологічним апаратом бонітування ґрунтів;
 • обґрунтовувати зони вирощування сільськогосподарських культур;
 • проводити агровиробниче групування ґрунтів;
 • розраховувати загальні бали бонітету;
 • складати шкали бонітету ґрунтів по окремих культурах;
 • проводити вартісну оцінку ґрунтів;
 • визначати втрати сільськогосподарського виробництва при пошкодженні ґрунтів;
 • застосовувати знання дисципліни в професійній діяльності.

Короткий зміст курсу:

Предмет і завдання бонітування ґрунтів та якісної оцінки земель. Якісна оцінка земель за методом А.І.Сірого. Методика бонітування ґрунтів. Методика якісної оцінки земель у США. Методика якісної оцінки земель ГАО. Теоретичні основи економічної оцінки земель. Методичні положення економічної оцінки земель. Експертна грошова оцінка земельних ділянок.

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини