+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 жовтня 2021

Екологічне землеробство і агрохімія

Екологічне землеробство і агрохімія

 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Викладачі: к. с.-г. н., ст. викладач Рассадіна І.Ю., к. с.-г. н., доцент кафедри загального землеробства Накльока Ю.І.

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у студентів екологічного мислення і навичок із ґрунтозахисного землеробства під час оволодіння ними науковими основами галузі, спрямованими на розширене відтворення родючості ґрунту та одержання високих і стабільних урожаїв сільськогосподарських культур.

Формування у студентів знань та умінь із відтворення родючості ґрунту, використання добрив та сучасних методів аналізу у системі ґрунт–добриво–рослина–клімат.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

-         здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-         здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

-         прагнення до збереження навколишнього середовища.

Програмні результати навчання:

-         аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі садівництва та виноградарства;

-         ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов;

-         володіти знаннями і навичками, необхідними для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з професійною діяльністю.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Фактори життя рослин. Поняття про родючість ґрунту. Сівозміни. Бур’яни та екологічна оцінка боротьби з ними. Родючість ґрунтів і проблеми її збереження. Азот і азотні добрива. Фосфор і фосфорні добрива. Калій і калійні добрива. Система удобрення: взаємодія, взаємовплив та взаємодоповнення.

 

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини