+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Екологічне землеробство і агрохімія

Екологічне землеробство і агрохімія

 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Викладачі: к. с.-г. н., ст. викладач Рассадіна І.Ю., к. с.-г. н., доцент кафедри загального землеробства Накльока Ю.І.

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у студентів екологічного мислення і навичок із ґрунтозахисного землеробства під час оволодіння ними науковими основами галузі, спрямованими на розширене відтворення родючості ґрунту та одержання високих і стабільних урожаїв сільськогосподарських культур.

Формування у студентів знань та умінь із відтворення родючості ґрунту, використання добрив та сучасних методів аналізу у системі ґрунт–добриво–рослина–клімат.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

-         здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-         здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

-         прагнення до збереження навколишнього середовища.

Програмні результати навчання:

-         аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі садівництва та виноградарства;

-         ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов;

-         володіти знаннями і навичками, необхідними для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з професійною діяльністю.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Фактори життя рослин. Поняття про родючість ґрунту. Сівозміни. Бур’яни та екологічна оцінка боротьби з ними. Родючість ґрунтів і проблеми її збереження. Азот і азотні добрива. Фосфор і фосфорні добрива. Калій і калійні добрива. Система удобрення: взаємодія, взаємовплив та взаємодоповнення.

 

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини