+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Агрохімія (факультет агрономії, ск. терм. навч.)

Агрохімія

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладачі: Черно О.Д.

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – підготовка студентів до виробничої діяльності, пов’язаної з підвищенням ефективності застосування добрив з метою відновлення родючості ґрунтів та освоєння прогресивних технологій їх застосування з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур і запобігання забруднення навколишнього середовища.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         розуміння особливостей і термінології агрохімії;

-         розуміння особливостей агрохімічних властивостей ґрунтів, видів і форм добрив, технологій їх застосування з метою підвищення родючості ґрунтів;

-         здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних метеріалів;

-         здатність уміти ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

-         здатність оцінювати ефективність застосування дорив і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

Програмні результати навчання:

-         розуміння особливостей та термінології агрохімії;

-         знати стан і перспективи хімізації в Україні та світі;

-         знати основні положення агрохімічної науки і основи живлення рослин; шляхи підвищення потенційної і ефективної родючості різних типів ґрунтів;

-         визначати рівень забезпеченості сільськогосподарських культур поживними речовинами:

-         визначати необхідність проведення хімічної меліорації та встановлювати норми хімічних меліорантів;

-         проводити діагностику живлення рослин і дати науково обґрунтовані пропозиції щодо його поліпшення;

-         знати класифікацію добрив, їх властивості та умови найбільш ефективного використання; вплив засобів хімізації на врожай та якість сільськогосподарської продукції та їх значення в поліпшенні економічних показників господарської діяльності; роль і місце агрохімії у виробництві екологічно чистої продукції, збереженні навколишнього природного середовища і здоров'я людей.

-         розуміння особливостей агрохімічних властивостей ґрунтів, видів і форм добрив, технологій їх застосування з метою підвищення родючості ґрунтів;

-         здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних матеріалів;

-         здатність уміти ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

-         здатність оцінювати ефективність застосування добрив і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

-          пропонувати для конкретних ґрунтово-кліматичних умов господарю­вання економічно вигідні форми мінеральних і органічних добрив та меліорантів.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Значення добрив у підвищенні врожаїв, поліпшенні якості сільськогосподарської продукції і підвищенні родючості  ґрунту. Живлення рослин та його діагностика різними методами. Хімічна меліорація ґрунтів і розрахунок доз меліорантів. Азот і азотні добрива. Фосфор і фосфорні добрива. Калій і калійні добрива. Комплексні добрива. Мікроелементи і мікродобрива. Технології застосування мінеральних добрив. Органічні добрива та технології їх застосування.  Бактеріальні препарати.

Останні новини

ПОРАДИ ДО ЧАСУ

У круглому столі за участі керівників господарств і агрономів Вінницької області на тему «Особливості застосування удобрювальних продуктів напровесні під зернові й технічні культури»...

Читати повністю

Всі новини