+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 06 березеня 2023

Агрохімія (факультет агрономії)

Агрохімія

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Господаренко Г. М., Черно О.Д., Мартинюк А.Т.

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – підготовка студентів до виробничої діяльності, пов’язаної з підвищенням ефективності застосування добрив з метою відновлення родючості ґрунтів та освоєння прогресивних технологій їх застосування з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур і запобігання забруднення навколишнього середовища.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         розуміння особливостей і термінології агрохімії;

-         розуміння особливостей агрохімічних властивостей ґрунтів, видів і форм добрив, технологій їх застосування з метою підвищення родючості ґрунтів;

-         здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних метеріалів;

-         здатність уміти ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

-         здатність оцінювати ефективність застосування дорив і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

Програмні результати навчання:

-         розуміння особливостей та термінології агрохімії;

-         знати стан і перспективи хімізації в Україні та світі;

-         знати основні положення агрохімічної науки і основи живлення рослин; шляхи підвищення потенційної і ефективної родючості різних типів ґрунтів;

-         визначати рівень забезпеченості сільськогосподарських культур поживними речовинами:

-         визначати необхідність проведення хімічної меліорації та встановлювати норми хімічних меліорантів;

-         проводити діагностику живлення рослин і дати науково обґрунтовані пропозиції щодо його поліпшення;

-         знати класифікацію добрив, їх властивості та умови найбільш ефективного використання; вплив засобів хімізації на врожай та якість сільськогосподарської продукції та їх значення в поліпшенні економічних показників господарської діяльності; роль і місце агрохімії у виробництві екологічно чистої продукції, збереженні навколишнього природного середовища і здоров'я людей.

-         розуміння особливостей агрохімічних властивостей ґрунтів, видів і форм добрив, технологій їх застосування з метою підвищення родючості ґрунтів;

-         здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних матеріалів;

-         здатність уміти ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

-         здатність оцінювати ефективність застосування добрив і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

-          пропонувати для конкретних ґрунтово-кліматичних умов господарю­вання економічно вигідні форми мінеральних і органічних добрив та меліорантів.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Значення добрив у підвищенні врожаїв, поліпшенні якості сільськогосподарської продукції і підвищенні родючості  ґрунту. Живлення рослин та його діагностика різними методами. Хімічна меліорація ґрунтів і розрахунок доз меліорантів. Азот і азотні добрива. Фосфор і фосфорні добрива. Калій і калійні добрива. Комплексні добрива. Мікроелементи і мікродобрива. Технології застосування мінеральних добрив. Органічні добрива та технології їх застосування.  Бактеріальні препарати.

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини