+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 11 лютого 2022

Геологія з основами мінералогії (факультет агрономії, скорочений термін навчання)

ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ МІНЕРАЛОГІЇ

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Мартинюк А. Т.Мусієнко Л.А.,  Сучек Ю.Ю.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) — здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми міждисциплінарного характеру, що виникають у процесі професійної діяльності в галузі агрономії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів геології.

Цілі курсу (програмні компетентності):

 – розуміння особливостей і термінології геології з основами мінералогії;

 – розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу Землі як природної екосистеми;

– здатність аналізувати речовинний склад, будову та еволюцію земної кори;

– здатність інтегрувати польові та лабораторні геологічні спостереження з теорією послідовності : від спостереження до розпізнання, синтезу і моделювання;

– здатність самостійно визначати мінерали та гірські породи в лабораторних умовах, описувати, аналізувати і звітувати про результати;

– здатність використовувати геологічні знання для вивчення мінералогічного і петрографічного складу ґрунтів з метою збереження й підвищення їх родючості.

 Програмні результати навчання:

– розуміння особливостей і термінології геології з основами мінералогії;

 – застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії  і складу Землі як природної екосистеми;

– аналізувати речовинний склад земної кори : мінерали і гірські породи;

– знати класифікацію мінералів, їх діагностичні ознаки, поширення та застосування;

– знати основні генетичні групи материнських ґрунтоутворювальних порід;

– знати на яких материнських породах утворилися чорноземні ґрунти України;  

– знати первинні й вторинні мінерали, що входять до складу ґрунтоутворювальних порід і ґрунту та їх значення у живленні рослин;

 – знати високодисперсні глинисті мінерали з якими тісно пов’язані такі важливі фізико-хімічні властивості ґрунту як :набухання, липкість, зв’язність, гідрофільність, реакція ґрунтового розчину, гранулометричний склад;

– знати природні поклади корисних копалин агрономічних руд в Україні та світі, які використовуються для виробництва добрив, та їх значення в збереженні й підвищенні родючості ґрунтів;

 – знати поклади вапнякових і гіпсових агрономічних руд та їх роль у проведенні хімічної меліорації кислих і засолених ґрунтів;

 – запобігати забрудненню навколишнього середовища та деградації ґрунтів.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Загальна характеристика, основні відомості про Землю і земну кору. Геологічні процеси. Речовинний склад земної кори. Основи мінералогії і петрографії. Генетичні типи ґрунтоутворювальних порід. Агрономічні руди.

Останні новини

Виховна година «Свято поля, хліба і душі»Читати повністю

Виховна година «Свято поля, хліба і душі»

18 листопада студенти та викладачі факультету агрономії взяли участь у виховній годині «Свято поля, хліба і душі», присвяченій Дню працівника сільського господарства...

Читати повністю

Вітаємо  з 90-річчям від Дня народженняЧитати повністю

Вітаємо з 90-річчям від Дня народження

У благодатну осінню пору свій 90-й день народження зустрічає людина щедрої душі, яку всі поважають і цінують на кафедри агрохімії і грунтознавства – АЛЛА ДМИТРІВНА ТРОЯН...

Читати повністю

Вітаємо з Днем народження кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри агрохімії і ґрунтознавства Мартинюка Андрія Тимофійовича!!!Читати повністю

Вітаємо з Днем народження кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри агрохімії і ґрунтознавства Мартинюка Андрія Тимофійовича!!!

Читати повністю

Участь викладачів кафедри агрохімії і ґрунтознавства у вебінарі "Zoom for Education: викрристання цифрових інструментів для викладачів"Читати повністю

Участь викладачів кафедри агрохімії і ґрунтознавства у вебінарі "Zoom for Education: викрристання цифрових інструментів для викладачів"

25 жовтня 2022 року викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства взяли участь у вебінарі "Zoom for Education: викрристання цифрових інструментів для викладачів". Вебінар був присвячений для інформування про можливості інструменту Zoom для ефективної організації освітнього процесу...

Читати повністю

Всі новини