+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Геологія з основами мінералогії (факультет агрономії, скорочений термін навчання)

ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ МІНЕРАЛОГІЇ

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Мартинюк А. Т.Мусієнко Л.А.,  Сучек Ю.Ю.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) — здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми міждисциплінарного характеру, що виникають у процесі професійної діяльності в галузі агрономії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів геології.

Цілі курсу (програмні компетентності):

 – розуміння особливостей і термінології геології з основами мінералогії;

 – розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу Землі як природної екосистеми;

– здатність аналізувати речовинний склад, будову та еволюцію земної кори;

– здатність інтегрувати польові та лабораторні геологічні спостереження з теорією послідовності : від спостереження до розпізнання, синтезу і моделювання;

– здатність самостійно визначати мінерали та гірські породи в лабораторних умовах, описувати, аналізувати і звітувати про результати;

– здатність використовувати геологічні знання для вивчення мінералогічного і петрографічного складу ґрунтів з метою збереження й підвищення їх родючості.

 Програмні результати навчання:

– розуміння особливостей і термінології геології з основами мінералогії;

 – застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії  і складу Землі як природної екосистеми;

– аналізувати речовинний склад земної кори : мінерали і гірські породи;

– знати класифікацію мінералів, їх діагностичні ознаки, поширення та застосування;

– знати основні генетичні групи материнських ґрунтоутворювальних порід;

– знати на яких материнських породах утворилися чорноземні ґрунти України;  

– знати первинні й вторинні мінерали, що входять до складу ґрунтоутворювальних порід і ґрунту та їх значення у живленні рослин;

 – знати високодисперсні глинисті мінерали з якими тісно пов’язані такі важливі фізико-хімічні властивості ґрунту як :набухання, липкість, зв’язність, гідрофільність, реакція ґрунтового розчину, гранулометричний склад;

– знати природні поклади корисних копалин агрономічних руд в Україні та світі, які використовуються для виробництва добрив, та їх значення в збереженні й підвищенні родючості ґрунтів;

 – знати поклади вапнякових і гіпсових агрономічних руд та їх роль у проведенні хімічної меліорації кислих і засолених ґрунтів;

 – запобігати забрудненню навколишнього середовища та деградації ґрунтів.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Загальна характеристика, основні відомості про Землю і земну кору. Геологічні процеси. Речовинний склад земної кори. Основи мінералогії і петрографії. Генетичні типи ґрунтоутворювальних порід. Агрономічні руди.

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини