+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 17 квітня 2020

Агрохімія органічних та мінеральних добрив (факультет агрономії, доктор філософії)

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач – д. с.-г. н., професор Господаренко Г. М.

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач, що передбачає застосування теоретичних і практичних навичок та  сучасних методів досліджень, освоєння прогресивних технологій застосування добрив з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, збереження родючості ґрунту і запобігання забруднення навколишнього середовища.Оволодіння методологією наукової роботи, навичками її презентації.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         Обґрунтовувати для сільськогосподарських культур оптимальні параметри основних агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунту, шляхів цілеспрямованого їх регулювання в орному та підорному шарах із використанням механічних і хімічних прийомів стосовно різних агроценозів і нових технологій вирощування культур;

-         Вести пошук, випробовувати і комплексно (біологічно, технічно, економічно) обґрунтовувати технології та способи застосування нових видів добрив та регуляторів росту;

 Програмні результати навчання:

-         Вміти аналізувати дані проведених експериментів із дослідження технологій застосування різних систем удобрення.

-         вміти використовувати  різноманітні методи  аналізу даних і статистики на сучасному рівні; розуміти особливостей агрохімічних властивостей ґрунтів, видів і форм добрив, технологій їх застосування з метою підвищення родючості ґрунтів;

-         здатність застосовувати фізичні та динамічні підходи для опису, пояснення та моделювання умов застосування різних видів добрив та регуляторів росту при вирощуванні польових культур;

-         Визначати оптимальні параметри складу ґрунту, вмісту поживних речовин в ньому та динаміки їх змін у часі при застосуванні нових видів добрив та регуляторів росту рослин;

-         визначати необхідність проведення хімічної меліорації та встановлювати норми хімічних меліорантів;

-         проводити діагностику живлення рослин і дати науково обґрунтовані пропозиції щодо його поліпшення;

-         пропонувати для конкретних ґрунтово-кліматичних умов господарю­вання економічно вигідні форми мінеральних і органічних добрив та меліорантіві приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків

Короткий зміст курсу:

Вступ. Живлення рослин та його діагностика різними методами. Хімічна меліорація ґрунтів і розрахунок доз меліорантів. Азот і азотні добрива. Фосфор і фосфорні добрива. Калій і калійні добрива. Комплексні добрива.Мікроелементи і мікродобрива. Регулятори росту рослин. Технології застосування мінеральних добрив.Органічні добрива та технології їх застосування.  Бактеріальні препарати.

Останні новини

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧАЧитати повністю

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧА

В грудні 2022 р. виповнюється 180 років від дня народження видатного діяча вітчизняної аграрної науки, вченого агронома, агрохіміка, фізіолога рослин А.Є. Зайкевича. . .

Читати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІДЧитати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІД

Доброю традицією стало проведення семінарів-навчань для аграріїв у міжсезонний період. На один з таких семінарів, який організувала регіональна команда компанії BASF-Україна на Миколаївщині...

Читати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавстваЧитати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавства

На кафедрі агрохімії і ґрунтознавства відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка. Повістка денна: попередній захист магістерських робіт...

Читати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВ

Щорічно 5 грудня у міжнародна спільнота відзначає Всесвітній День ґрунтів. Ця подія об’єднує людей у світі для загальної справи ‒ захисту ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх родючості...

Читати повністю

Всі новини