+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 17 квітня 2020

Агрохімія органічних та мінеральних добрив (факультет агрономії, доктор філософії)

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач – д. с.-г. н., професор Господаренко Г. М.

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач, що передбачає застосування теоретичних і практичних навичок та  сучасних методів досліджень, освоєння прогресивних технологій застосування добрив з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, збереження родючості ґрунту і запобігання забруднення навколишнього середовища.Оволодіння методологією наукової роботи, навичками її презентації.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         Обґрунтовувати для сільськогосподарських культур оптимальні параметри основних агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунту, шляхів цілеспрямованого їх регулювання в орному та підорному шарах із використанням механічних і хімічних прийомів стосовно різних агроценозів і нових технологій вирощування культур;

-         Вести пошук, випробовувати і комплексно (біологічно, технічно, економічно) обґрунтовувати технології та способи застосування нових видів добрив та регуляторів росту;

 Програмні результати навчання:

-         Вміти аналізувати дані проведених експериментів із дослідження технологій застосування різних систем удобрення.

-         вміти використовувати  різноманітні методи  аналізу даних і статистики на сучасному рівні; розуміти особливостей агрохімічних властивостей ґрунтів, видів і форм добрив, технологій їх застосування з метою підвищення родючості ґрунтів;

-         здатність застосовувати фізичні та динамічні підходи для опису, пояснення та моделювання умов застосування різних видів добрив та регуляторів росту при вирощуванні польових культур;

-         Визначати оптимальні параметри складу ґрунту, вмісту поживних речовин в ньому та динаміки їх змін у часі при застосуванні нових видів добрив та регуляторів росту рослин;

-         визначати необхідність проведення хімічної меліорації та встановлювати норми хімічних меліорантів;

-         проводити діагностику живлення рослин і дати науково обґрунтовані пропозиції щодо його поліпшення;

-         пропонувати для конкретних ґрунтово-кліматичних умов господарю­вання економічно вигідні форми мінеральних і органічних добрив та меліорантіві приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків

Короткий зміст курсу:

Вступ. Живлення рослин та його діагностика різними методами. Хімічна меліорація ґрунтів і розрахунок доз меліорантів. Азот і азотні добрива. Фосфор і фосфорні добрива. Калій і калійні добрива. Комплексні добрива.Мікроелементи і мікродобрива. Регулятори росту рослин. Технології застосування мінеральних добрив.Органічні добрива та технології їх застосування.  Бактеріальні препарати.

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини