+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 17 квітня 2020

Агрохімія органічних та мінеральних добрив (факультет агрономії, доктор філософії)

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач – д. с.-г. н., професор Господаренко Г. М.

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач, що передбачає застосування теоретичних і практичних навичок та  сучасних методів досліджень, освоєння прогресивних технологій застосування добрив з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, збереження родючості ґрунту і запобігання забруднення навколишнього середовища.Оволодіння методологією наукової роботи, навичками її презентації.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         Обґрунтовувати для сільськогосподарських культур оптимальні параметри основних агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунту, шляхів цілеспрямованого їх регулювання в орному та підорному шарах із використанням механічних і хімічних прийомів стосовно різних агроценозів і нових технологій вирощування культур;

-         Вести пошук, випробовувати і комплексно (біологічно, технічно, економічно) обґрунтовувати технології та способи застосування нових видів добрив та регуляторів росту;

 Програмні результати навчання:

-         Вміти аналізувати дані проведених експериментів із дослідження технологій застосування різних систем удобрення.

-         вміти використовувати  різноманітні методи  аналізу даних і статистики на сучасному рівні; розуміти особливостей агрохімічних властивостей ґрунтів, видів і форм добрив, технологій їх застосування з метою підвищення родючості ґрунтів;

-         здатність застосовувати фізичні та динамічні підходи для опису, пояснення та моделювання умов застосування різних видів добрив та регуляторів росту при вирощуванні польових культур;

-         Визначати оптимальні параметри складу ґрунту, вмісту поживних речовин в ньому та динаміки їх змін у часі при застосуванні нових видів добрив та регуляторів росту рослин;

-         визначати необхідність проведення хімічної меліорації та встановлювати норми хімічних меліорантів;

-         проводити діагностику живлення рослин і дати науково обґрунтовані пропозиції щодо його поліпшення;

-         пропонувати для конкретних ґрунтово-кліматичних умов господарю­вання економічно вигідні форми мінеральних і органічних добрив та меліорантіві приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків

Короткий зміст курсу:

Вступ. Живлення рослин та його діагностика різними методами. Хімічна меліорація ґрунтів і розрахунок доз меліорантів. Азот і азотні добрива. Фосфор і фосфорні добрива. Калій і калійні добрива. Комплексні добрива.Мікроелементи і мікродобрива. Регулятори росту рослин. Технології застосування мінеральних добрив.Органічні добрива та технології їх застосування.  Бактеріальні препарати.

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини