+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 01 листопада 2023

Геологія та геоморфологія з основами ландшафтознавства (факультет агрономії, доктор філософії)

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Мартинюк А.Т.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) — забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну пiдготовку висококвалiфiкованих кадрiв, якi б набули глибоких знань для виконання професiйних завдань та обов'язкiв науково-дослiдницького й iнновацiйного характеру, педагогiки та методики вищої освiти, здатностi до самостiйної дiяльностi в умовах вищих навчальних закладiв різного рiвня акредитації.

Цілі курсу (програмні компетентності): знання основних концепцій геологічної науки;

  • розуміння теоретичних та практичних проблем, знання історії розвитку та сучасного стану наукових знань з геології та  геоморфології;
  • здатність критично осмислювати історію розвитку, теорії та проблеми геологічної науки, у тому числі на межі предметних галузей;
  • володіння термінологією сучасної геологічної науки, у тому числі за спеціалізацією та суміжними науками;
  • здатність генерувати нові ідеї та формувати нове знання і професійну практику, розв’язувати комплексні проблеми у галузі геохімії;
  • навички застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності та проведенні навчальних занять.

 Програмні результати навчання:

  • здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.
  • здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою проводиться наукове дослідження, зокрема засвоїти основні концепції, розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку геології і геоморфології та сучасний стан наукових знань, оволодіння геологічною термінологією;
  • знання методів наукового дослідження в геології і геоморфології, уміння добирати та застосовувати їх відповідно до завдань власного дослідження, умов і вимог;
  • володіння методологією і методами наукового аналізу, уміння застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи геологічних досліджень;
  • навички застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності та проведенні навчальних занять.

 

Короткий зміст курсу:

Загальна характеристика, основні відомості про Землю. Мінерали та гірські породи. Геохронологія. Геологічні процеси. Основи гідрології та ґрунтознавства. Водні властивості і водний режим ґрунту.

 

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини