+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 26 вересня 2021

Ґрунтознавство лісових екосистем (факультет лісового і садово-паркового господарства)

ҐРУНТОЗНАВСТВО ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет лісового і садово-паркового господарства

Викладач: к. с.-г. н., доцент Невлад В.І.

Aнотація:

Мета дисципліни - надати студентам теоретичні основи і практичні навики знань про ґрунт, його утворення, будову і властивості, закономір­ності їх географічного розташування та процеси взаємозв'язку з зовнішнім середовищем, що обумовлюють формування і розвиток головної властивості ґрунтів - родючості; про шляхи раціонального використання ґрунтів в сільському господарстві, лісівництві, будівельній справі, медицині, санітарії та обороні країни.

Суть дисципліни - навчити студентів продуктивно використовувати ґрунти. Особливу увагу звернути на: фактори ґрунтоутворення; родючість ґрунту та її відтворення; фізичні та фізико-механічні властивості; водний, тепловий, повітряний і поживний режими і заходи їх поліпшення; наукові основи розміщення основних типів ґрунтів в різних кліматичних зонах України; класифікація, властивості ґрунтів; шляхи раціонального використання в сільському господарстві; зміни ґрунтового покриву в результаті антропогенного впливу.

Структурно-логічне місце дисципліни: теоретичною основою ґрунтознавства є діалектичний розвиток ґрунту шляхом надзвичайно складної взаємодії клімату, рослинності і живих організмів, складу і будови гірських порід, рельєфу місцевості, а також віку країни.

Ґрунтознавство є базовою наукою для вивчення землеробства, агро­хімії, меліорації, рослинництва, овочівництва, плодівництва, мікробіології, фізіології рослин, ентомології, фітопатології та спеціальних економічних дисциплін. В свою чергу воно стикається з такими функціональними науками як фізика, хімія, математика, інформатика, екологія, метеорологія, методами яких воно широко користується.

Після вивчення дисципліни студент повинен: знати походження, бу­дову і властивості різних ґрунтів; вміти охарактеризувати ґрунтовий по­крив господарства; розробити науково обґрунтовані заходи по раціо­нальному використанню ґрунтів при одночасному підтриманні і підвищенні їх родючості, знати основні сучасні технології вирощування основних сільськогосподарських культур з застосуванням агрохімії та хімічної меліорації земель; вміти користуватися ґрунтовою картою і картограмами, іншими матеріалами ґрунтового і агрохімічного обстеження ґрунтів.

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини