+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Ґрунтознавство з основами геології (факультет агрономії)

ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ

 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладачі: Невлад В.І.

Aнотація:

Мета курсу: здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок продуктивного використання ґрунту. Особливу увагу звернути на: фактори ґрунтоутворення; родючість ґрунту та її відтворення; фізичні та фізико-механічні властивості; водний, тепловий, повітряний і поживний режими і заходи їх поліпшення; наукові основи розміщення основних типів ґрунтів в різних кліматичних зонах України; класифікація, властивості ґрунтів; шляхи раціонального використання в сільському господарстві; зміни ґрунтового покриву в результаті антропогенного впливу.

Цілі курсу:

-           розуміння теоретичних основ і практичних навиків знань про ґрунт, його утворення, будову і властивості, закономір­ності їх географічного розташування та процеси взаємозв'язку з зовнішнім середовищем;

-           здатність самостійно проводити дослідження ґрунту за основними стандартизованими методами і методиками;

-           здатність застосовувати набуті знання по основних показниках родючості ґрунту в практичній площині, визначати його позитивні моменти та наслідки;

-           здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики родючості ґрунту в конкретному господарстві;

-           здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації для виробництва.

Загальні компетентності:

Знання про розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Фахові компетентності:

1. Базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, механізація в рослинництві, захист рослин)

2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнічних концепцій, правил і теорій, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарських рослин.

Програмні результати навчання:

-           вміти використовувати дані досліджень ґрунту в практиці;

-           уміння визначати та систематизувати тип ґрунту за його основними показниками;

-           розуміти основні методики і методи дослідження ґрунтів України;

-           демонструвати знання теоретичних та практичних основ дослідження ґрунтів України;

-           уміння формувати власне бачення проблеми та перспективи її вирішення у конкретному господарстві на конкретному типі ґрунту;

-           вміти здійснювати класифікацію ґрунту за його основним показниками і і властивостями;

-           вміти здійснювати розрахунки доз внесення органічних добрив, меліорантів на основі даних аналізу ґрунту;

-           застосовувати у професійній діяльності результати агрохімічного аналізу ґрунту з метою одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур з одночасним збереженням показників родючості ґрунту.

 

 

 

Останні новини

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧАЧитати повністю

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧА

В грудні 2022 р. виповнюється 180 років від дня народження видатного діяча вітчизняної аграрної науки, вченого агронома, агрохіміка, фізіолога рослин А.Є. Зайкевича. . .

Читати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІДЧитати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІД

Доброю традицією стало проведення семінарів-навчань для аграріїв у міжсезонний період. На один з таких семінарів, який організувала регіональна команда компанії BASF-Україна на Миколаївщині...

Читати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавстваЧитати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавства

На кафедрі агрохімії і ґрунтознавства відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка. Повістка денна: попередній захист магістерських робіт...

Читати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВ

Щорічно 5 грудня у міжнародна спільнота відзначає Всесвітній День ґрунтів. Ця подія об’єднує людей у світі для загальної справи ‒ захисту ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх родючості...

Читати повністю

Всі новини