+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 09 лютого 2022

Ґрунтознавство з основами геології (факультет агрономії, скорочений термін навчання)

ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ

 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладачі: Леонова К.П., Мусієнко Л.А.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок продуктивного використання ґрунту. Особливу увагу звернути на: фактори ґрунтоутворення; родючість ґрунту та її відтворення; фізичні та фізико-механічні властивості; водний, тепловий, повітряний і поживний режими і заходи їх поліпшення; наукові основи розміщення основних типів ґрунтів в різних кліматичних зонах України; класифікація, властивості ґрунтів; шляхи раціонального використання в сільському господарстві; зміни ґрунтового покриву в результаті антропогенного впливу.

 Цілі курсу (програмні компетентності):

-  розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів походження ґрунту;

-  здатність застосовувати свої знання на практиці.

 Програмні результати навчання:

-  знати походження, будову і властивості різних ґрунтів;

-  здатність самостійно досліджувати і, на основі результатів одержаних досліджень, вміти розробляти комплекс заходів по покращенню родючості ґрунту;

-  вміти користуватися ґрунтовою карткою і картограмами, іншими матеріалами ґрунтового і агрохімічного обстеження ґрунтів;

-  здатність надавати рекомендації направлені на збереження та відтворення родючості різних типів ґрунтів України.

Короткий зміст курсу:

Геологія як наука про землю. Речовинний склад земної кори. Предмет ґрунтознавства структура, методи, проблеми, завдання. Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Роль живих організмів у ґрунтоутворення. Походження, склад, властивості, агрономічне значення органічної частини ґрунту. Ґрунтові колоди. Вбирна здатність ґрунту. Водні властивості та водний режим ґрунту. Повітряні властивості та тепловий режим ґрунту. Поживний режим. Родючість ґрунту. Агровиробниче групування та бонітування ґрунтів. Охорона ґрунтів. Ерозія ґрунту та боротьба з нею.

 

 

 

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини