+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 07 жовтня 2021

Методи агрохімічних досліджень (факультет агрономії)

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

  Методи агрохімічних досліджень

Кафедра агрохімії і грунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Леонова К. П.

Анотація: 

Тип дисципліни: вибіркова

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота

Обсяг дисципліни:

кількість годин – 105;

кількість кредитів ECTS – 3,5;

вид контролю – залік

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль: тестування, виконання індивідуальних завдань, усне опитування на заняттях. Оцінювання проводиться впродовж семестру за рейтинговою системою.

Результати навчання:

Студент повинен знати:

  • загальні положення про техніку проведення лабораторних робіт в агрохімічних лабораторіях;
  • правила техніки безпеки і пожежної безпеки при роботі в агрохімічних лабораторіях;
  • правильність відбору зразків і їх підготовка до хімічного аналізу;
  • правильність приготування розчинів, витяжок та проведення хімічних аналізів;
  • сучасні фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні та інші методи агрохімічного дослідження ґрунту, рослин і добрив;
  • сучасні прилади та обладнання яке використовується в агрохімічних лабораторіях.

Студент повинен уміти:

  • відібрати зразки для агрохімічного аналізу і підготувати необхідні реактиви та розчини; 
  • проводити аналіз ґрунту, рослин та добрив за сучасними методами агрохімічних досліджень;
  • правильно користуватися обладнанням та приладами які використовуються при проведенні сучасних агрохімічних досліджень

Зміст дисципліни:

ЗМ 1. Коротка історія наукових досліджень

ЗМ 2. Вимоги до наукового експерименту

ЗМ 3. Рівень, види та методи наукових досліджень

ЗМ 4. Методи обліку та спостережень

ЗМ 5. Методи агрохімічних досліджень

ЗМ 6. Загальні прийоми кількісного аналізу

ЗМ 7. Ваговий і об’ємний кількісний методи аналізу

ЗМ 8. Фізико-хімічні методи аналізу в агрохімії

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини