+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Ґрунтознавство з основами геології (факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин)

ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ

 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач:

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок продуктивного використання ґрунту. Особливу увагу звернути на: фактори ґрунтоутворення; родючість ґрунту та її відтворення; фізичні та фізико-механічні властивості; водний, тепловий, повітряний і поживний режими і заходи їх поліпшення; наукові основи розміщення основних типів ґрунтів в різних кліматичних зонах України; класифікація, властивості ґрунтів; шляхи раціонального використання в сільському господарстві; зміни ґрунтового покриву в результаті антропогенного впливу.

 

Цілі курсу (програмні компетентності):

-  розуміння теоретичних основ і практичних навиків знань про ґрунт, його утворення, будову і властивості, закономір­ності їх географічного розташування та процеси взаємозв'язку з зовнішнім середовищем;

-  здатність самостійно проводити дослідження ґрунту за основними стандартизованими методами і методиками;

-  здатність застосовувати набуті знання по основних показниках родючості ґрунту в практичній площині, визначати його позитивні моменти та наслідки;

-  здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики родючості ґрунту в конкретному господарстві;

-  здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації для виробництва.

 

Програмні результати навчання:

-  вміти використовувати дані досліджень ґрунту в практиці;

-  уміння визначати та систематизувати тип ґрунту за його основними показниками;

-  розуміти основні методики і методи дослідження ґрунтів України;

-  демонструвати знання теоретичних та практичних основ дослідження ґрунтів України;

-  уміння формувати власне бачення проблеми та перспективи її вирішення у конкретному господарстві на конкретному типі ґрунту;

-  вміти здійснювати класифікацію ґрунту за його основним показниками і і властивостями;

-  вміти здійснювати розрахунки доз внесення органічних добрив, меліорантів на основі даних аналізу ґрунту;

-  застосовувати у професійній діяльності результати агрохімічного аналізу ґрунту з метою одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур з одночасним збереженням показників родючості ґрунту.

Короткий зміст курсу:

Геологія як наука про землю. Речовинний склад земної кори. Предмет ґрунтознавства структура, методи, проблеми, завдання. Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Роль живих організмів у ґрунтоутворення. Походження, склад, властивості, агрономічне значення органічної частини ґрунту. Ґрунтові колоди. Вбирна здатність ґрунту. Водні властивості та водний режим ґрунту. Повітряні властивості та тепловий режим ґрунту. Поживний режим. Родючість ґрунту. Агровиробниче групування та бонітування ґрунтів. Охорона ґрунтів. Ерозія ґрунту та боротьба з нею.

 

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини