+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 03 січня 2022

Ґрунтознавство з основами геології (факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин)

ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ

 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Леонова К.П.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок продуктивного використання ґрунту. Особливу увагу звернути на: фактори ґрунтоутворення; родючість ґрунту та її відтворення; фізичні та фізико-механічні властивості; водний, тепловий, повітряний і поживний режими і заходи їх поліпшення; наукові основи розміщення основних типів ґрунтів в різних кліматичних зонах України; класифікація, властивості ґрунтів; шляхи раціонального використання в сільському господарстві; зміни ґрунтового покриву в результаті антропогенного впливу.

 

Цілі курсу (програмні компетентності):

-  розуміння теоретичних основ і практичних навиків знань про ґрунт, його утворення, будову і властивості, закономір­ності їх географічного розташування та процеси взаємозв'язку з зовнішнім середовищем;

-  здатність самостійно проводити дослідження ґрунту за основними стандартизованими методами і методиками;

-  здатність застосовувати набуті знання по основних показниках родючості ґрунту в практичній площині, визначати його позитивні моменти та наслідки;

-  здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики родючості ґрунту в конкретному господарстві;

-  здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації для виробництва.

 

Програмні результати навчання:

-  вміти використовувати дані досліджень ґрунту в практиці;

-  уміння визначати та систематизувати тип ґрунту за його основними показниками;

-  розуміти основні методики і методи дослідження ґрунтів України;

-  демонструвати знання теоретичних та практичних основ дослідження ґрунтів України;

-  уміння формувати власне бачення проблеми та перспективи її вирішення у конкретному господарстві на конкретному типі ґрунту;

-  вміти здійснювати класифікацію ґрунту за його основним показниками і і властивостями;

-  вміти здійснювати розрахунки доз внесення органічних добрив, меліорантів на основі даних аналізу ґрунту;

-  застосовувати у професійній діяльності результати агрохімічного аналізу ґрунту з метою одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур з одночасним збереженням показників родючості ґрунту.

Короткий зміст курсу:

Геологія як наука про землю. Речовинний склад земної кори. Предмет ґрунтознавства структура, методи, проблеми, завдання. Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Роль живих організмів у ґрунтоутворення. Походження, склад, властивості, агрономічне значення органічної частини ґрунту. Ґрунтові колоди. Вбирна здатність ґрунту. Водні властивості та водний режим ґрунту. Повітряні властивості та тепловий режим ґрунту. Поживний режим. Родючість ґрунту. Агровиробниче групування та бонітування ґрунтів. Охорона ґрунтів. Ерозія ґрунту та боротьба з нею.

 

Матеріали

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини