+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Охорона і відновлення родючості ґрунтів (факультет агрономії, доктор філософії)

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Господаренко Г.М.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – ознайомитися із сучасним станом ґрунтових ресурсів світу та України, шляхами раціонального їх використання, оволодіти комплексом сучасних заходів із збереження та відтворення їх родючості.

Цілі курсу (програмні компетентності):

  • здобуття відповідного обсягу теоретичних, методологічних знань і процесів механічної, фізичної та хімічної деградації, розробки заходів із збереження та відновлення ґрунтової родючості, раціонального використання земельних ресурсів стосовно конкретних ґрунтово-кліматичних умов;
  • формування умінь самостійно аналізувати стан земель;
  • сучасний стан земельних ресурсів України, принципи оптимізації структури сільськогосподарських угідь;
  • особливості раціонального використання еродованих, кислих, засолених, осушених, зрошуваних, техногенно і радіаційно забруднених земель;
  • заходи з запобігання деградаційним процесом.

 Програмні результати навчання:

  • вміти здійснювати аналіз стану використання земельних ресурсів в агроландшафтах;
  • самостійно прогнозувати зміни, що можуть відбуватися у ґрунті в результаті застосування тих чи інших агротехнічних заходів та планувати заходи із збереження та відновлення ґрунтової родючості.

 Короткий зміст курсу:

Сучасний стан земельних ресурсів світу і України. Земельні ресурси світу, їх динаміка і значення. Сучасний стан земельних ресурсів України. Структура земельного фонду України. Актуальність проблеми збереження та відтворення земельних ресурсів у світі. Поняття про родючість ґрунтів і деградації ґрунтового вкриття Еколого-біосферні функції ґрунтового покриву. Родючість ґрунту. Історія розвитку науки про охорону ґрунтів. Причини зниження родючості ґрунтів України і першочергові завдання щодо їх відтворення.

Водна ерозія: чинники, механізм прояву, види ерозії. Поняття про водну ерозію. Класифікація видів ерозії. Чинники водної ерозії. Форми прояву ерозії. Фізичні та математико-статистичні моделі прогнозування твердого змиву та стоку. Протиерозійні заходи. Принципи захисту земель відводної ерозії. Система протиерозійних заходів. Протиерозійне землевпорядкування. Класифікація земель за еродованістю та інтенсивністю їх використання. Лісо- та лучно-меліоративні заходи на еродованих землях. Комплекс протиерозійних гідротехнічних споруд. Вітрова ерозія і продидефляційні заходи. Розвиток процесів дефляції на території України. Механізм прояву вітрової ерозії. Фактори дефляції ґрунтів. Заходи боротьби з дефляцією ґрунтів. Прогнозування дефляції на основі фізичних та математико-статистичних моделей. Протидефляційна агротехніка. Лісомеліоративні протидефляційні заходи. Вимоги до дефляційностійкої поверхні земель. Поєднання протиерозійних і протидефляційних заходів у регіонах спільного прояву водної та вітрової ерозії.

Агрофізична деградація ґрунтів. Причини агрофізичної деградації. Показники, за якими оцінюють процеси агрофізичної деградації: щільність ґрунту; вміст агрономічноцінних агрегатів; вміст водотривких агрегатів. Ущільнення ґрунту. Профілактика агрофізичної деградації. Фактори формування агрономічноцінної структури.

Дегуміфікація ґрунтів і зниження вмісту органічної речовини. Оцінка гумусового стану ґрунтів України. Моделювання динаміки прогнозування вмісту гумусу. Причини дегуміфікації. Морфологічні ознаки де гуміфікації. Типи балансу гумусу в ґрунтах. Дози гною для підтримання бездефіцитного балансу гумусу. Заходи із відновлення органічної речовини ґрунту. Мінімізація обробітку ґрунту як захід відновлення його родючості. Роль і завдання механічного обробітку ґрунту. Консервуючі технології обробітку ґрунту. Передумови і необхідність мінімалізації обробітку ґрунту в Україні і світі. Досвід мінімізації: Полтавський експеримент, дослідження кафедри тощо. Переваги і слабкі сторони мінімалізації обробітку. Технології нульового обробітку. Їх вплив на ґрунт та довкілля.

Використання побічної продукції рослинництва у відтворенні ґрунтової родючості. Можливості і обґрунтування застосування нетоварної частки врожаю для відтворення ґрунтової родючості. Шляхи використання побічної продукції в світі та Україні. Основні технологічні облив ості використання побічної продукції. Вплив нетоварної частки врожаю на показники родючості ґрунтів. Захисна роль мульчі із рослинних решток.

Останні новини

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧАЧитати повністю

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧА

В грудні 2022 р. виповнюється 180 років від дня народження видатного діяча вітчизняної аграрної науки, вченого агронома, агрохіміка, фізіолога рослин А.Є. Зайкевича. . .

Читати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІДЧитати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІД

Доброю традицією стало проведення семінарів-навчань для аграріїв у міжсезонний період. На один з таких семінарів, який організувала регіональна команда компанії BASF-Україна на Миколаївщині...

Читати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавстваЧитати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавства

На кафедрі агрохімії і ґрунтознавства відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка. Повістка денна: попередній захист магістерських робіт...

Читати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВ

Щорічно 5 грудня у міжнародна спільнота відзначає Всесвітній День ґрунтів. Ця подія об’єднує людей у світі для загальної справи ‒ захисту ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх родючості...

Читати повністю

Всі новини