+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 26 вересня 2021

Лісове ґрунтознавство (факультет лісового і садово-паркового господарства)

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач:  Невлад В. І.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) — здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і садо-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується  комплексністю  та відповідністю природних зональних умов.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-  здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства;

-  здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження;

-  здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання;

-  здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;

-  здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого на екологічних засадах використання лісових ресурсів.

Програмні результати навчання:

-         володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими     та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового та садово-паркового господарства;

-         розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень та садово-паркових культур, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності;

-         застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання;

-         аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.

Короткий зміст курсу:

Надати студентам теоретичні основи і практичні навики знань про ґрунт, його утворення, будову і властивості, закономір­ності їх географічного розташування та процеси взаємозв'язку з зовнішнім середовищем, що обумовлюють формування і розвиток головної властивості ґрунтів - родючості; про шляхи раціонального використання ґрунтів в сільському господарстві, лісівництві, будівельній справі, медицині, санітарії та обороні країни.

Навчити студентів продуктивно використовувати ґрунти. Особливу увагу звернути на: фактори ґрунтоутворення; родючість ґрунту та її відтворення; фізичні та фізико-механічні властивості; водний, тепловий, повітряний і поживний режими і заходи їх поліпшення; наукові основи розміщення основних типів ґрунтів в різних кліматичних зонах України; класифікація, властивості ґрунтів; шляхи раціонального використання в сільському і лісовому господарстві; зміни ґрунтового покриву в результаті антропогенного впливу.

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини