+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Лісове ґрунтознавство (факультет лісового і садово-паркового господарства)

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач:  Невлад В. І.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) — здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і садо-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується  комплексністю  та відповідністю природних зональних умов.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-  здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства;

-  здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження;

-  здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання;

-  здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;

-  здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого на екологічних засадах використання лісових ресурсів.

Програмні результати навчання:

-         володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими     та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового та садово-паркового господарства;

-         розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень та садово-паркових культур, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності;

-         застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання;

-         аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.

Короткий зміст курсу:

Надати студентам теоретичні основи і практичні навики знань про ґрунт, його утворення, будову і властивості, закономір­ності їх географічного розташування та процеси взаємозв'язку з зовнішнім середовищем, що обумовлюють формування і розвиток головної властивості ґрунтів - родючості; про шляхи раціонального використання ґрунтів в сільському господарстві, лісівництві, будівельній справі, медицині, санітарії та обороні країни.

Навчити студентів продуктивно використовувати ґрунти. Особливу увагу звернути на: фактори ґрунтоутворення; родючість ґрунту та її відтворення; фізичні та фізико-механічні властивості; водний, тепловий, повітряний і поживний режими і заходи їх поліпшення; наукові основи розміщення основних типів ґрунтів в різних кліматичних зонах України; класифікація, властивості ґрунтів; шляхи раціонального використання в сільському і лісовому господарстві; зміни ґрунтового покриву в результаті антропогенного впливу.

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини