+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 15 грудня 2022

Геологія з основами мінералогії (факультет агрономії)

ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ МІНЕРАЛОГІЇ

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Мартинюк А. Т.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми міждисциплінарного характеру, що виникають у процесі професійної діяльності в галузі агрономії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів геології.

Цілі курсу (програмні компетентності):

 – розуміння особливостей і термінології геології з основами мінералогії;

 – розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу Землі як природної екосистеми;

– здатність аналізувати речовинний склад, будову та еволюцію земної кори;

– здатність інтегрувати польові та лабораторні геологічні спостереження з теорією послідовності : від спостереження до розпізнання, синтезу і моделювання;

– здатність самостійно визначати мінерали та гірські породи в лабораторних умовах, описувати, аналізувати і звітувати про результати;

– здатність використовувати геологічні знання для вивчення мінералогічного і петрографічного складу ґрунтів з метою збереження й підвищення їх родючості.

 Програмні результати навчання:

– розуміння особливостей і термінології геології з основами мінералогії;

 – застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії  і складу Землі як природної екосистеми;

– аналізувати речовинний склад земної кори : мінерали і гірські породи;

– знати класифікацію мінералів, їх діагностичні ознаки, поширення та застосування;

– знати основні генетичні групи материнських ґрунтоутворювальних порід;

– знати на яких материнських породах утворилися чорноземні ґрунти України;  

– знати первинні й вторинні мінерали, що входять до складу ґрунтоутворювальних порід і ґрунту та їх значення у живленні рослин;

 – знати високодисперсні глинисті мінерали з якими тісно пов’язані такі важливі фізико-хімічні властивості ґрунту як :набухання, липкість, зв’язність, гідрофільність, реакція ґрунтового розчину, гранулометричний склад;

– знати природні поклади корисних копалин агрономічних руд в Україні та світі, які використовуються для виробництва добрив, та їх значення в збереженні й підвищенні родючості ґрунтів;

 – знати поклади вапнякових і гіпсових агрономічних руд та їх роль у проведенні хімічної меліорації кислих і засолених ґрунтів;

 – запобігати забрудненню навколишнього середовища та деградації ґрунтів.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Загальна характеристика, основні відомості про Землю і земну кору. Геологічні процеси. Речовинний склад земної кори. Основи мінералогії і петрографії. Генетичні типи ґрунтоутворювальних порід. Агрономічні руди.

Останні новини

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧАЧитати повністю

ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ПРОФЕСОРА А.Є. ЗАЙКЕВИЧА

В грудні 2022 р. виповнюється 180 років від дня народження видатного діяча вітчизняної аграрної науки, вченого агронома, агрохіміка, фізіолога рослин А.Є. Зайкевича. . .

Читати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІДЧитати повністю

РАДЯТЬ НАУКА І ДОСВІД

Доброю традицією стало проведення семінарів-навчань для аграріїв у міжсезонний період. На один з таких семінарів, який організувала регіональна команда компанії BASF-Україна на Миколаївщині...

Читати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавстваЧитати повністю

Засідання студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і грунтознавства

На кафедрі агрохімії і ґрунтознавства відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка. Повістка денна: попередній захист магістерських робіт...

Читати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИСВЯЧЕНЕ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ҐРУНТІВ

Щорічно 5 грудня у міжнародна спільнота відзначає Всесвітній День ґрунтів. Ця подія об’єднує людей у світі для загальної справи ‒ захисту ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх родючості...

Читати повністю

Всі новини