+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 02 лютого 2022

Охорона і відновлення родючості грунтів (факультет агрономії)

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Недвига М. В., Рассадіна І.Ю.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – ознайомитися із сучасним станом ґрунтових ресурсів світу та України, шляхами раціонального їх використання, оволодіти комплексом сучасних заходів із збереження та відтворення їх родючості.

Цілі курсу (програмні компетентності):

  • здобуття відповідного обсягу теоретичних, методологічних знань і процесів механічної, фізичної та хімічної деградації, розробки заходів із збереження та відновлення ґрунтової родючості, раціонального використання земельних ресурсів стосовно конкретних ґрунтово-кліматичних умов;
  • формування умінь самостійно аналізувати стан земель;
  • сучасний стан земельних ресурсів України, принципи оптимізації структури сільськогосподарських угідь;
  • особливості раціонального використання еродованих, кислих, засолених, осушених, зрошуваних, техногенно і радіаційно забруднених земель;
  • заходи з запобігання деградаційним процесом.

 Програмні результати навчання:

  • вміти здійснювати аналіз стану використання земельних ресурсів в агроландшафтах;
  • самостійно прогнозувати зміни, що можуть відбуватися у ґрунті в результаті застосування тих чи інших агротехнічних заходів та планувати заходи із збереження та відновлення ґрунтової родючості.

 Короткий зміст курсу:

Сучасний стан земельних ресурсів світу і України. Земельні ресурси світу, їх динаміка і значення. Сучасний стан земельних ресурсів України. Структура земельного фонду України. Актуальність проблеми збереження та відтворення земельних ресурсів у світі. Поняття про родючість ґрунтів і деградації ґрунтового вкриття Еколого-біосферні функції ґрунтового покриву. Родючість ґрунту. Історія розвитку науки про охорону ґрунтів. Причини зниження родючості ґрунтів України і першочергові завдання щодо їх відтворення.

Водна ерозія: чинники, механізм прояву, види ерозії. Поняття про водну ерозію. Класифікація видів ерозії. Чинники водної ерозії. Форми прояву ерозії. Фізичні та математико-статистичні моделі прогнозування твердого змиву та стоку. Протиерозійні заходи. Принципи захисту земель відводної ерозії. Система протиерозійних заходів. Протиерозійне землевпорядкування. Класифікація земель за еродованістю та інтенсивністю їх використання. Лісо- та лучно-меліоративні заходи на еродованих землях. Комплекс протиерозійних гідротехнічних споруд. Вітрова ерозія і продидефляційні заходи. Розвиток процесів дефляції на території України. Механізм прояву вітрової ерозії. Фактори дефляції ґрунтів. Заходи боротьби з дефляцією ґрунтів. Прогнозування дефляції на основі фізичних та математико-статистичних моделей. Протидефляційна агротехніка. Лісомеліоративні протидефляційні заходи. Вимоги до дефляційностійкої поверхні земель. Поєднання протиерозійних і протидефляційних заходів у регіонах спільного прояву водної та вітрової ерозії.

Агрофізична деградація ґрунтів. Причини агрофізичної деградації. Показники, за якими оцінюють процеси агрофізичної деградації: щільність ґрунту; вміст агрономічноцінних агрегатів; вміст водотривких агрегатів. Ущільнення ґрунту. Профілактика агрофізичної деградації. Фактори формування агрономічноцінної структури.

Дегуміфікація ґрунтів і зниження вмісту органічної речовини. Оцінка гумусового стану ґрунтів України. Моделювання динаміки прогнозування вмісту гумусу. Причини дегуміфікації. Морфологічні ознаки де гуміфікації. Типи балансу гумусу в ґрунтах. Дози гною для підтримання бездефіцитного балансу гумусу. Заходи із відновлення органічної речовини ґрунту. Мінімізація обробітку ґрунту як захід відновлення його родючості. Роль і завдання механічного обробітку ґрунту. Консервуючі технології обробітку ґрунту. Передумови і необхідність мінімалізації обробітку ґрунту в Україні і світі. Досвід мінімізації: Полтавський експеримент, дослідження кафедри тощо. Переваги і слабкі сторони мінімалізації обробітку. Технології нульового обробітку. Їх вплив на ґрунт та довкілля.

Використання побічної продукції рослинництва у відтворенні ґрунтової родючості. Можливості і обґрунтування застосування нетоварної частки врожаю для відтворення ґрунтової родючості. Шляхи використання побічної продукції в світі та Україні. Основні технологічні облив ості використання побічної продукції. Вплив нетоварної частки врожаю на показники родючості ґрунтів. Захисна роль мульчі із рослинних решток.

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини