+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Ґрунтознавство (факультет лісового та садово-паркового господарства, бакалавр)

ҐРУНТОЗНАВСТВО

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет лісового і садово-паркового господарства

Викладач: к.с.г.н., доцент Невлад В. І.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) — здатність розв'язувати спеціалізовані задачі та практичні питання професійної діяльності у галузі геодезії та землеустрою або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Цілі курсу (програмні компетентності):

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- навички забезпечення безпеки життєдіяльності;

- знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну природну систему;

-  здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер;

- здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах;

- здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер;

- здатність до всебічного аналізу складу і будови геосфер;

- здатність проводити моніторинг природних процесів;

- здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати;

- здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.

Програмні результати навчання:

- збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області геодезії;

- визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер;

- застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер;

- вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу;

- аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;

- знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації;

- уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Короткий зміст курсу:

Надати студентам теоретичні основи і практичні навики знань про ґрунт, його утворення, будову і властивості, закономір­ності їх географічного розташування та процеси взаємозв'язку з зовнішнім середовищем, що обумовлюють формування і розвиток головної властивості ґрунтів - родючості; про шляхи раціонального використання ґрунтів в сільському господарстві, лісівництві, будівельній справі, медицині, санітарії та обороні країни. 

Останні новини

Відкрита лекція запрошеного виробничника О. Коваленка викликала зацікавленість і жваві дискусіїЧитати повністю

Відкрита лекція запрошеного виробничника О. Коваленка викликала зацікавленість і жваві дискусії

9 квітня 2024 року відбулася зустріч здобувачів освітніх рівнів молодший бакалавр, бакалавр спеціальності 201 Агрономія, аспірантів і викладачів кафедри агрохімії і ґрунтознавства з випускником факультету агрономії Уманського НУС. . .

Читати повністю

Вітаємо переможця!Читати повністю

Вітаємо переможця!

Дипломом I ступеня нагороджується Ярослав Вєремєєнко – переможець творчого конкурсу наукових робіт "Збереження родючості грунтів" (науковий керівник доцент Олена ЧЕРНО)

Читати повністю

ЯРОСЛАВ ВЄРЕМЄЄНКО – переможець Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу наукових робіт «Збереження родючості ґрунтів»Читати повністю

ЯРОСЛАВ ВЄРЕМЄЄНКО – переможець Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу наукових робіт «Збереження родючості ґрунтів»

26 березня 2024 року відбувся на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся заключний етап Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу «Збереження родючості ґрунтів». . .

Читати повністю

Всі новини