+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Система застосування добрив (факультет агрономії)

Система застосування добрив

 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладачі: Господаренко Г. М.Мартинюк А.Т.,  Черно О.Д., Мусієнко Л.А.

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов, підготовка студентів до виробничої діяльності, пов’язаної з підвищенням ефективності застосування добрив та освоєння прогресивних технологій їх застосування з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, відновлення родючості ґрунтів і запобігання забруднення навколишнього середовища.

 Цілі курсу (програмні компетентності):

-    розуміння особливостей і термінології Системи застосування добрив;

-    здатність стало підвищувати планову врожайність за високої якості про­дукції всіх сільськогосподарських культур сівозміни і господарства в конкретних природно-економічних умовах;

-    вміти визначати потребу в хімічних меліорантах, органічних, мінеральних та інших видах і формах добрив на перспективу;

-    здатність продуктивно та ефективно використовувати засоби хімізації для підго­товки і внесення;

-     здатність вміти зменшувати надходження добрив у водойми та повітря, планувати ра­ціональні дози добрив, визначати кращі строки і способи їх внесення, запроваджу­вати внесення добрив у декілька прийомів;

-     здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних метеріалів;

-     здатність уміти ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

-     здатність оцінювати ефективність застосування дорив і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

Програмні результати навчання:

-    розуміння особливостей та термінології Системи застосування добрив;

-     знати стан і перспективи застосування різних систем удобрення в Україні та світі;

-     знати основні положення агрохімічної науки і основи живлення рослин; шляхи підвищення потенційної і ефективної родючості різних типів ґрунтів;

-     знати умови ефективного застосування добрив;

-     знати строки і способи внесення добрив;

-     знати особливості систем удобрення в різних ґрунтово-кліматичних зонах;

-     знати особливості удобрення основних сільськогосподарських культур;

-     визначати рівень забезпеченості сільськогосподарських культур поживними речовинами:

-     визначати необхідність проведення хімічної меліорації та встановлювати норми хімічних меліорантів;

-     проводити діагностику живлення рослин і давати науково обґрунтовані пропозиції щодо його поліпшення;

-     знати роль і місце Системи застосування добрив у виробництві екологічно чистої продукції, збереженні навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

-     здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних матеріалів;

-     здатність уміти ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

-     здатність оцінювати ефективність застосування добрив і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

-     пропонувати для конкретних ґрунтово-кліматичних умов господарю­вання економічно вигідні форми мінеральних і органічних добрив та меліорантів.

-     вміти визначати потребу в органічних, мінеральних добривах і хімічних ме­ліорантах на перспективу;

-    вміти визначати загальну потребу в добривах для сівозміни;

-    вміти розподіляти органічні та мінеральні добрива по сівозмінах і полях;

-    вміти розраховувати баланс гумусу і поживних речовин;

-    вміти використовувати дані балансу поживних речовин для прогнозування рівня родючості ґрунтів та ефективності застосування добрив.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Система застосування добрив – наукова основа їх ефективного застосування. Основні завдання системи удобрення. Фізіологічні основи застосування добрив. Потреба рослин в елементах живлення. Оптимальне співвідношення поживних елементів для культурних рослин. Особливості живлення рослин в різні періоди їх росту і розвитку. Мінеральне живлення рослин і якість продукції рослинництва. Колообіг і баланс поживних речовин. Баланс гумусу. Строки і способи внесення добрив. Ґрунтові, кліматичні та агротехнологічні, організаційно-економічні умови ефективного застосування добрив. Хімічна меліорація ґрунтів та ефективність добрив. Методи визначення доз добрив. Особливості живлення та удобрення основних польових культур. Особливості систем удобрення в сівозмінах основних ґрунтово-кліматичних зон України. План застосування добрив. Визначення загальної потреби в добривах для сівозміни. Річні і календарні плани застосування добрив. Удобрення овочевих, плодових, ягідних культур і виноградників.

Останні новини

Відкрита лекція запрошеного виробничника О. Коваленка викликала зацікавленість і жваві дискусіїЧитати повністю

Відкрита лекція запрошеного виробничника О. Коваленка викликала зацікавленість і жваві дискусії

9 квітня 2024 року відбулася зустріч здобувачів освітніх рівнів молодший бакалавр, бакалавр спеціальності 201 Агрономія, аспірантів і викладачів кафедри агрохімії і ґрунтознавства з випускником факультету агрономії Уманського НУС. . .

Читати повністю

Вітаємо переможця!Читати повністю

Вітаємо переможця!

Дипломом I ступеня нагороджується Ярослав Вєремєєнко – переможець творчого конкурсу наукових робіт "Збереження родючості грунтів" (науковий керівник доцент Олена ЧЕРНО)

Читати повністю

ЯРОСЛАВ ВЄРЕМЄЄНКО – переможець Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу наукових робіт «Збереження родючості ґрунтів»Читати повністю

ЯРОСЛАВ ВЄРЕМЄЄНКО – переможець Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу наукових робіт «Збереження родючості ґрунтів»

26 березня 2024 року відбувся на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся заключний етап Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу «Збереження родючості ґрунтів». . .

Читати повністю

Всі новини