+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 21 жовтня 2021

Ґрунтознавство (плодоовочівництва, екологія та захисту рослин, початковий (молодший бакалавр і бакалавр))

ҐРУНТОЗНАВСТВО

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач:  Сучек Ю.Ю.

Анотація:

Мета курсу – здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок продуктивного використання ґрунту. Особливу увагу звернути на: фактори ґрунтоутворення; родючість ґрунту та її відтворення; фізичні та фізико-механічні властивості; водний, тепловий, повітряний і поживний режими і заходи їх поліпшення; наукові основи розміщення основних типів ґрунтів в різних кліматичних зонах України; класифікація, властивості ґрунтів; шляхи раціонального використання в сільському господарстві; зміни ґрунтового покриву в результаті антропогенного впливу.

Завдання курсу:

1. Надати базові знання про ґрунт та сформувати уявлення про походження ґрунтового покриву, його нерозривний зв’язок з геологічною будовою Землі;

2. Сформувати у студентів знання про загальну схему ґрунтоутворювального процесу, фактори ґрунтоутворення, склад ґрунтів та їх хімічні і фізичні властивості;

3. Навчити сучасним методам дослідження стану ґрунтів;

4. Сформувати у студентів навички визначення факторів ґрунтоутворення, типів ґрунтоутворюючих порід, ерозії ґрунтів;

5. Надати знання щодо особливостей ґрунтового покриву України, його трансформації під впливом природних і антропогенних факторів та методів регулювання стану ґрунтових ресурсів;

6. Ознайомити з основними завданнями охорони ґрунтів та навчити прийомам раціонального землекористування.

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Програмні результати навчання:

-  Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати експериментальних досліджень в галузі біології

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

- Усвідомлення необхідності збереження різноманіття, охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування.

- Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища.

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини