+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2020

Науковий гурток: "Агрохімія і ґрунтознавство"

На кафедрі працює студентський науковий гурток, з пересічною кількістю 45−65 студентів. Щорічно під керівництвом викладачів кафедри 35−40 студентів захищають дипломні роботи. Частина їх виконана на замовлення власників землі, окремих підприємств і організацій, фермерів. Висновки і рекомендації впроваджуються у виробництво.

 

ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і ґрунтознавства

на 2019–2020 навчальний рік

 

18.09.2019р. Ознайомлення з науковою лабораторією і приладами кафедри.

Відповідальний, професор Господаренко Г.М.

09.10.2019 р. Вимоги до написання магістерських робіт.

Відповідальний, завідувач кафедри Невлад В.І.

13.11.2019 р. Звіт магістрів про наукову роботу.

Доповідають магістри II курсу

11.12.2019 р. Захист звітів аспірантів про наукову роботу.

Доповідають аспіранти: Чередник А.Ю., Черненко Д.В. Мусієнко Л. А.

12.02.2020 р. Продуктивність буряку цукрового за органо-мінеральної системи удобрення на чорноземі опідзоленому.

04.03.2020 р. Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на агрофізичні властивості чорнозему опідзоленого.

18.03.2020 р. Азотфіксувальна здатність сочевиці за різного удобрення

26.03.2020 р. Секційні засідання наукової студентської конференції

Доповідають студенти ІІІ‒ ІVкурсів.

22.04.2020 р. Агрофізичні властивості ґрунту за тривалого удобрення в сівозміні та продуктивності буряку цукрового

13.05.2020 р.  Оптимізація азотного живлення гороху на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

Доповідає студент 42 аг Крижанівський С.С.

 

 

  

Завідувач кафедри, доцент                                                           В.І. Невлад

Відповідальний за роботу

студентського наукового гуртка,

викладач-стажист                                                                                В.П. Бойко

 

 

Останні новини

Всі новини