+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 18 січня 2022

Науковий гурток: "Агрохімія і ґрунтознавство"

На кафедрі працює студентський науковий гурток, з пересічною кількістю 45−65 студентів. Щорічно під керівництвом викладачів кафедри 35−40 студентів захищають дипломні роботи. Частина їх виконана на замовлення власників землі, окремих підприємств і організацій, фермерів. Висновки і рекомендації впроваджуються у виробництво.

 

ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і ґрунтознавства

на 2021–2022 навчальний рік

  

20.09. 2021 р.

Кодекс Академічної доброчесності Уманського НУС.

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в Уманському НУС.

28.09. 2021 р.

Ознайомлення студентів з положеннями про організацію освітнього процесу в Уманському НУС та академічну мобільність студентів.

21.10. 2021 р.

Звіт магістрів про проходження наукової практики.

Доповідають магістри ІІ курсу

11.11. 2021 р.

Ознайомлення з науковою лабораторією і матеріально-технічною базою кафедри.

Відповідальний: професор Господаренко Г. М.

18.11. 2021 р.

Вимоги до написання магістерських робіт.

Відповідальний: завідувач кафедри Черно О. Д.

16.12. 2021 р.

Захист звітів аспірантів про наукову роботу.

Доповідає: Мусієнко Л. А.

10.02. 2022 р.

Продуктивність кукурудзи залежно від видів і поєднань добрив у польовій сівозміні.

10.03. 2022 р.

Урожайність і якість насіння сої залежно від удобрення в польовій сівозміні.

17.03. 2022 р.

Ознайомлення студентів з останніми досягненнями в агрономії.

Відповідальний: професор Господаренко Г. М.

24.03. 2022 р.

Ознайомлення студентів першого курсу з перспективними напрямами науково-технічного прогресу. Зустріч з виробничниками.

18.04. 2022 р.

Виступи дипломників кафедри на студентській конференції.

12.05. 2022 р.

Ознайомлення студентів першого курсу з методами планування та організації науково-дослідної роботи

 

 

Завідувач кафедри,

доцент, кандидат с.-г. наук                                                       О. Д. Черно

 

Відповідальний за роботу

студентського наукового гуртка,

викладач-стажист                                                                  К. П. Леонова

 

 

 

Останні новини

Всі новини