+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 16 листопада 2017

Науковий гурток: "Агрохімія і ґрунтознавства"

План роботи

студентського наукового гуртка кафедри агрохімії і ґрунтознавства

на 2017–2018 навчальний рік

15.09.2017 р. Ознайомлення з науковою лабораторією і приладами кафедри.

Відповідальний, викладач Прокопчук С.В.

06.10.2017 р. Вимоги до написання дипломних і магістерських робіт.

Відповідальний, викладач Прокопчук С.В.

10.11.2017 р. Звіт студентів про наукову роботу.

Доповідають студенти VІ курсу

08.12.2017 р. Захист звітів аспірантів про наукову роботу.

Доповідають аспіранти: Бойко В.П., Чередник А.Ю., Черненко Д.В.

22.12.2017 р. Доповідь студента IV курсу за проходження практики у «Кернелі».

Доповідає студент ІVкурсу – Діденко Ігор

16.02.2018 р. Продуктивність буряку цукрового за органо-мінеральної системи удобрення на чорноземі опідзоленому

02.03.2018 р. Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на агрофізичні властивості чорнозему опідзоленого

16.03.2018 р. Азотфіксувальна здатність нуту за різного удобрення

30.03.2018 р. Секційні засідання наукової студентської конференції

Доповідають студенти ІІІ‒VІ курсів.

06.04.2018 р. Захист звітів бакалаврів про наукову роботу.

Доповідають студенти ІV курсу

20.04.2018 р. Агрофізичні властивості ґрунту за тривалого удобрення в сівозміні та продуктивності буряку цукрового

04.05.2018 р. Попередній захист дипломних робіт магістрів.

Доповідають студенти V-VI курсу

18.05.2018 р. Попередній захист дипломних робіт бакалаврів заочної форми навчання.

Доповідають студенти V курсу заочної форми навчання

  

Завідувач кафедри, доцент                                                           В.І. Невлад

 Відповідальний за роботу

студентського наукового гуртка,

ст. викладач                                                                                     С.В. Прокопчук

 Староста гуртка

студ. 22-АГ групи                                                                                  В.М. Кучер

 

Останні новини

Всі новини