+38 (04744) 3-43-84
Меню

Мусієнко Ліна Анатоліївна

Мусієнко Ліна Анатоліївна Посада: викладач-стажист
Контактний телефон: +38-096-148-42-96
Email: lina.mussienko@ukr.net

 

Народилася: 8 вересня 1995 року у с. Нерубайка, Новоархангельського району, Кіровоградської області.

 Освіта: 

В 2018 році здобула ОКР  магістр Уманського національного університету садівництва за спеціальністю – садівництво та виноградарство.

Діяльність: 

В 2018 році вступила до аспірантури на кафедру агрохімії і грунтознавства Уманського НУС.

Напрямок наукового дослідження: "Оптимізація системи удобрення сочевиці на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України".

Список опублікованих праць

Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН:

1. Рассадіна І. Ю., Недвига М. В., Нікітіна О. В., Мусієнко Л. А. Вплив мінерального удобрення та інокуляції на врожайність сочевиці. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 96(1). С. 160–169.

Матеріали науково-практичних конференцій:

1. Мусієнко Л. А. Шляхи оптимізації системи мінерального живлення сочевиці харчової у Правобережному Лісостепу. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали ХІІІ наукової конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних наук України (м. Чернігів, 24–25 жовтня 2018 р.) / Національна академія аграрних наук України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва. – Чернігів: видавець Брагинець О. В., 2018. 208 с.

3. Господаренко Г. М., Мусієнко Л. А. Урожайність сочевиці залежно від складових системи удобрення. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур». Дніпро : Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2020. 160 с.

4. Господаренко Г. М., Мусієнко Л. А. Система удобрення сочевиці на чорноземі опідзоленому. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», 26–27 листопада 2020 р. у 2-х ч., ч. 1. Харків: ХНАУ, 2020. 392 с.

5. Г. М. Господаренко, Л. А. Мусієнко, А. В. Столяр. Ефективність азотфіксації сочевиці залежно від удобрення. Біологічні процеси оптимізації продукційного процесу культурних рослин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 60-річчю ІСМАВ НААН (м. Чернігів, 26–27 жовтня 2021 р.) / Національна академія аграрних наук України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, Товариство мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2021. 176 с.

Викладає навчальні дисципліни: 

Ґрунтознавство з основами геології (факультет агрономії, скорочений термін навчання)