+38 (04744) 3-43-84
Меню

Черно Олена Дмитрівна

Черно Олена Дмитрівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Подяка та Грамота Міністерства освіти і науки України
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: +38-04744-3-43-84
Email: o.cherno@ukr.net

 

Народилась 29 вересня 1965 року в м.Сміла, Черкаської області

Освіта:

У 1986 році закінчила з відзнакою Уманський СГІ й отримала кваліфікацію вчений-агроном за спеціальністю "агрономія" (диплом КВ № 793652 від 29 січня 1987 р.)

Діяльність:

1986–1990 рр.  – працювала спочатку агрономом-ентомологом, а потім старшим агрономом КСП «Родина» Баштанського району Миколаївської області.

1990–1996 рр. – навчається в аспірантурі без відриву від виробництва та працює старшим лаборантом кафедри хімії. У  цей період двічі була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

У 1996 році – захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.04 – агрохімія за темою: «Вплив тривалого застосування добрив в зерно-буряковій сівозміні на калійний фонд та баланс калію в чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України» (КН №011903 15.10.1996 р.)

1997–2001 рр. – викладач кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського ДАУ

З 2002 р. по даний час доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС (ДЦ №006336 23.12. 2002 р.)

З 2020 року – завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства.

За період роботи в Уманському національному університету садівництва обіймала  посаду  заступника декана з виховної роботи факультету агрономії (2008−2019 рр.), відповідального секретаря фахового видання «Вісник  Уманського національного університету садівництва» (2006−2012 рр.), член Міжнародного товариства ґрунтознавців і агрохіміків.

Підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 179054, 2015 р., СС 00493706/015348-21, 2021 р.

Наукові публікації

Автор понад 90 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. співавтор навчального посібника (схваленого Міністерством аграрної політики України), співавтор двох патентів на корисну модель.

Список друкованих праць 

доцента кафедри агрохімії і ґрунтознавства

Черно Олени Дмитрівни

 

 СТАТТІ, що цитуються у наукометричній базі Web of Science

 1. HospodarenkoН., Cherno O., Prokopchuk I.,   Serdyuk M. (2019) Technological Properties of Winter Wheat Grain Depending on the Ecological and Geographical Origin of a Variety and Weather Conditions.  Springer Nature Switzerland AG.  Jan 1, 2019. РР. 699–705. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_68
 2. Liubchenko А., Liubchenko І., Riabovol Ia., Riabovol L.,  Serzhuk O., Cherno O., Vyshnevska L. Analysis of the duration of the vegetation period and phases of development of Somaclonal lines of Camelina sativa Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(3). С. 1–5.  doi: 10.15421/2020_124.
 3. Diordieva I., Riabobol Ia., Riabobol L., Serzhuk O.,  Novak Zh, Cherno O., Karychkovska S. Histopathological changes in pigs infected with ileitis. Ukrainian Journal of ecology. 2020. Volume 10 (4).  P. 67–71.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ

 1. Карасюк І. М., Перебитюк А. С., Господаренко Г. М., Мартинюк А.Т., Білан І. А., Черно О. Д. Удобрення цукрових буряків на чорноземі опідзоленому Біолого-екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України.  Умань.:  Сільгоспосвіта, 1994.  С. 76– 83.
 2. Карасюк І. М., Черно О. Д., Господаренко Г. М., Олійник О. О. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на деякі термодинамічні показники калійного режиму чорнозему опідзоленого важкосуглинкового Вісник аграрної науки , 1996. №10. С. 5– 8.
 3. Карасюк  І. М., Черно О. Д., Господаренко Г. М., Олійник О. О. Агроекологічні аспекти застосування калійних добрив в зерно-буряковій сівозміні правобережного Лісостепу  України. Праці УСГА. "Підсумки наукової роботи за 1991– 1995 рр. Умань, 1996.  С.48– 50.
 4. Олійник О. О., Черно О.Д . Термодинамічний потенціал чорнозему опідзоленого при тривалому застосуванні добрив у сівозміні./ Праці УСГА. Підсумки наукової роботи за 1991–1995 рр.:  Умань, 1996. С. 15–  17.
 5. Геркіял О. М., Білан І. А., Черно О. Д.  Екологічні аспекти енергетичної оцінки системи удобрення в сівозміні. Зб. наукових праць УСГА.К.: "Нора- прінт", 1997. С. 97– 99.
 6. Карасюк І.М., Черно О.Д., Білан І.А. Економічна ефективність різних систем удобрення в зерно-буряковій сівозміні. Зб. наукових праць УСГА. К.: "Нора- прінт". 1997. С. 107– 110.
 7. Черно О. Д., Господаренко Г. М., Олійник О. О., Бардіж Н. І. Агроекологічні аспекти застосування калійних добрив. Зб. наукових праць УСГА.К.: "Нора- прінт", 1997. С. 213– 216.
 8. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Сухомуд О. Г. До питання оптимального вмісту рухомих форм фосфору і калію в чорноземі опідзоленому для культур польової сівозміни. Зб. наук. праць.   Фактори родючості  ґрунту  та їх ефективність. Умань, 1998. С.94– 98.
 9. Геркіял О. М., Черно О. Д. Вплив тривалого застосування норм і систем удобрення на агрохімічні показники родючості чорнозему опідзоленого. Зб. наук. праць. Фактори родючості  ґрунту та їх ефективність. Умань, 1998. С.37– 43.
 10. Черно О. Д. Вплив тривалого застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні на баланс калію в ґрунті. Зб. наук. праць. Фактори родючості  ґрунту  та їх ефективність. Умань, 1998. С.54– 57.
 11. Черно О. Д. Економічна оцінка тривалого застосування добрив у зерно- буряковій сівозміні Правобережного Лісостепу України. Зб. наук. праць. Використання ресурсів АПК в умовах формування ринкової економіки. Умань, 1998. С. 138–140. 
 12. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Винос калію культурами польової сівозміни і його баланс при тривалому застосуванні добрив Вісник аграрної науки, вересень 1999. С. 21– 24.
 13. Геркіял О. М., Черно О.Д ., Кравець І. С. Продуктивність культур і баланс поживних речовин в зерно-буряковій сівозміні на чорноземі опідзоленому після 30-річного застосування добрив Вісник аграрної науки,  вересень 1999. С.  21– 24.
 14. Білан І. А., Черно О. Д. Окупність систем удобрення та продуктивність культур у зерно-буряковій сівозміні. Зб. наук. праць. Вісник Білоцерківського Державного аграрного університету. Біла Церква, 1999. Вип.8. Ч. 3. С. 15– 19.
 15. Геркіял О.М., Черно О.Д. Вплив систем і норм добрив на продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни в умовах правобережного Лісостепу України.  Сімферополь, 1999. С. 297– 310.
 16. Геркіял О. М., Черно О. Д. Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни залежно від норм і систем удобрення. Зб. наук. праць Уманської СГА. Умань, 1999.  С. 65– 74.
 17. Черно О. Д.  Калійний фонд чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив.  Зб. наук. праць Уманської СГА. Умань, 1999. С. 121– 125.
 18. Черно О. Д. Кореляційний зв'язок і кількісне  співвідношення між вмістом калію в чорноземі опідзоленому при визначенні різними методами. /Зб. наук. праць УСГА. Умань, 2000. С. 118– 121.
 19. Карасюк І. М., Черно О. Д.  Поліпшення калійного режиму чорнозему опідзоленого в процесі довготривалого застосування добрив і зростання продуктивності сівозміни. Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць. Проблеми АПК Черкаської області, резерви стабілізації та розвитку. Випуск №1. К.: Аграрна наука, 2000.   С. 59– 66.
 20. Геркіял О. М., Черно О. Д.  Екологічні аспекти  тривалого застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні Вісник Державної агроекологічної академії України. Житомир, 2000. C.85–86.
 21. Геркіял О. М., Черно О. Д. Хімізація землеробства – один з головних факторів вирішення продовольчої проблеми. Зб. наукових праць. Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур. Умань, 2001. Вип. 51. С. 3– 13.
 22. Черно О. Д. Калійний режим ґрунту  за тривалого застосування добрив під культурами зерно-бурякової сівозміни.  Зб. наук. праць Уманського ДАУ. Умань, 2003.  Вип. 57. С. 70–74.
 23. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Черно О. Д.  Історичний  шлях розвитку агрохімічної науки на кафедрі агрохімії і ґрунтознавства УДАУ Вісник Уманського державного аграрного університету.  2004.  №1–2.  С. 13–20.
 24.  Мачуський І. А., Черно О. Д. Застосування комп’ютерних технологій для розробки системи удобрення. Зб. наукових праць. УДАУ. 2005.  Вип. 61.  С. 129–137.
 25. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Баланс азоту, фосфору та калію у польовій сівозміні за 40–річного застосування добрив Вісник Уманського ДАУ. 2005. №1–2.  С. 13–21.
 26. Черно О. Д., Прокопчук  І. В., Стасінєвич О. Ю. Винос калію культурами польової сівозміни та його баланс за 40-річного застосування добрив.  Агрохімія і ґрунтознавство.  Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спец. Випуск до VII з’їзду УТГА. Грунти – основа добробуту держави, турбота кожного . Харків, 2006.  Кн. 3.  С.152–155.                                                                                                                          
 27. Господаренко Г.М.,  Черно О.Д., Стасінєвич О.Ю. Реакція різних сортів пшениці озимої на удобрення.  Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія грунтознавства агрохімія, землеробство, лісове грунтознавство.  ХНАУ, 2009. №1.  С. 131–137.
 28. Карасюк І. М.,  Мартинюк А. Т.,  Черно О. Д.,   Невлад В. І. З історії кафедри агрохімії і ґрунтознавства. Вісник Уманського ДАУ. 2009. №1–2. С. 29–35.
 29. Господаренко Г. М., Черно О. Д. До 85– річчя з дня народження  І.М. Карасюка . Вісник Уманського ДАУ. 2009. №1–2.  С. 108–109.
 30. Черно О. Д., Стасінєвич О. Ю. Вплив тривалого застосування добрив на продуктивність  кукурудзи на зерно в умовах Правобережного Лісостепу.  Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва. Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць.  Черкаський інститут агропромисловго виробництва УААН. Черкаси.  2010.  Вип. 10.  С. 98–102.
 31. Черно О.Д. Стасінєвич О.Ю. Продуктивність кукурудзи на зерно за тривалого застосування добрив у сівозміні Вісник Уманського НУС. 2012. №1–2. С. 59–63.
 32. Господаренко Г. М., Черно О. Д.  До 115-річчя з дня народження М. М. Шкварука Вісник Уманського НУС. 2013. №1–2.  С. 119–122.
 33. Світовий В. М., Черно О. Д. Уміст бору в пшениці озимій вирощеній на чорноземі опідзоленому. Збірник наукових праць УНУС.  Умань, 2014. Вип. 85.   С. 101–117.
 34. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Урожайність пшениці озимої після різних попередників на фоні тривалого застосування добрив у сівозміні. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство».  2015.  Вип. 1. –С. 28–31.
 35. Черно О. Д. Фізичні та біохімічні показники якості зерна пшениці озимої за тривалого удобрення. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». 2015. Вип. 1. С. 98–102.
 36. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Баланс основних елементів живлення в грунті за тривалого  застосування добрив у польовій сівозміні. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». 2015. Вип. 2.  С. 47–50.
 37. Господаренко Г.М., Черно О.Д. Якість зерна пшениці озимої за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського національного університету садівництва.  2016.  №1.  С.11–15.
 38. Черно О. Д., Рябовол Я. С. Вплив різних систем удобрення на технологічні показники зерна пшениці сорту Артемісія.  Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення.  2016. Вип. 27 (67).  С. 156–162.
 39. Господаренко Г.М., Черно О.Д.  Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни за 50-річного застосування добрив. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство».    2016.   Вип. 2 (91).  С. 22–29.
 40. Черно О. Д., Рябовол Я. С. Вплив тривалого застосування добрив на окремі технологічні показники якості зерна пшениці м’якої  озимої. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2016. Випуск 2 (31). С. 96–99.
 41. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Черно О. Д., Любич В. В. Екотоксикологічне оцінювання зерна пшениці озимої за тривалого (з 1965 р.) застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. №4. (46) 2017. С. 5–11.
 42. Черно О.Д.    Вплив різних норм та систем удобрення на хімічний склад зерна пшениці озимої. Актуальные научные исследования в современном мире: Переяслав-Хмельницкий. Сб. научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017.  Вып. 11(31). Ч. 1  57–59.
 43. Господаренко Г. М., Бойко В. П., Стасінєвич О.Ю., Черно О. Д. Вплив доз і співвідношень добрив у польовій сівозміні  на родючість ґрунту та продуктивність пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2018. Випуск. 104. С.180–187.
 44. Господаренко Г.М., Черно О.Д., Бойко В. П.,  Стасінєвич О.Ю. Вплив доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої. Вісник Уманського НУС. 2018. №2. С.76–80. DOI 10.31395/2310-0478-2018-21-76-79
 45. Господаренко Г. Н., Черно Е. Д., Прокопчук И. В., Любич В. В. Урожайность и качество зерна пшеницы озимой после длительного (с 1965 г.) применения удобрений в полевом севообороте Вестник Прикаспия. 2018. №1. февраль. С. 4–10.
 46.  Господаренко Г. М., Черно О. Д. Чередник А. Ю. Формування родючості ґрунту за різних систем удобрення в польовій сівозміні. Агрологія. 2019. Т 2. №1. С. 3–9.
 47.  Господаренко Г. Н., Черно Е. Д., Лысянский А. Л. Влияние сидеральных паров на питательный режим чернозема оподзоленного и урожайность пшеницы озимой. Почвоведение и агрохимия. 2019. №1 (62). С. 49–59.
 48. Господаренко Г., Черно О., Чередник А. Значення органічних добрив у системі удобрення культур польової сівозміни. Вісник Львівського національного аграрного університету. 2019. Серія Агрономія. №22 (2).С.184-190. https://doi.org/10.31734/agronomy2019.01.184
 49. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., О. Д. Черно, Бойко В. П. Зміна фізико-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого в сівозміні залежно від різного удобрення. Наукові горизонти. 2019. №7 (80) С. 55– 62.
 50. Господаренко Г.М., Черно О.Д., Новак А.В. Стан росту і розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації. Збірник наук.праць Уманського НУС. 2020. Ч.1. Сільськогосподарські науки. Вип. 96. С.84–101.
 51. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Рябовол Я. С., Крижанівський В. Г. Урожайність та хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої при різних дозах і строках застосування азотних добрив. Вісник Полтавської ДАА. 2020. № 3. С. 21–31.
 52. Господаренко Г. М.,  Черно О. Д., Рябовол Я. С.,  Крижанівський В. Г., Любич В. В.   Ріст і розвиток пшениці озимої у весняно-літній період вегетації залежно від умов мінерального живлення в Правобережному Лісостепу України Вісник УНУС. 2020. №2.
 53. Господаренко Г. М.,  Черно О. Д.,  Бойко В. П., Любич В. В. Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу. Вісник Причорномор’я. 2020. № 3.
 54. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Винесення основних елементів живлення з ґрунту культурами польової сівозміни за різного удобрення. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід тем. наук. зб. Вип. 91. Харків: ННЦ ІГА. 2021. С. 31–40.

 

ПАТЕНТИ

 

 1. Господаренко Г. М., Черно О. Д.,  Прокопчук І. В. Патент на корисну модель №  124334  «Спосіб визначення верхньої межі оптимального вмісту рухомих сполук калію в ґрунті». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04. 2018 р.
 2. Світовий В.М., Черно О.Д. Патент на корисну модель № 95330  «Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цинку, кадмію, хрому, купруму, нікелю, плюмбуму, фосфору і калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.12. 2015 р.

 

Участь у Міжнародних конференціях

 

 1. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Черно О. Д. Залежність вмісту рухомого калію в ґрунтах від ступеня подрібнення зразків. Праці Міжнародної конф. “Сучасні методи досліджень в агрономії”. Умань. 1993. С. 65–66.
 2. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Білан І. А., Черно О. Д., Сухомуд О. Г. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на вміст металів у грунті. Екологія і освіта: Проблеми теорії і практики: Праці Міжнарод. наук.- практ. конф. Т. 2. Умань, 1994.   С.   66–68.
 3. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Невлад В.иІ., Черно О.иД., Сухомуд О. Г. Диференційована система удобрення в сівозміні: Праці IУ з’їзду ґрунтознавців і агрохіміків України. Секція агрохімії. Херсон, 1994. С.35– 36.
 4. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Невлад В. І., Черно О. Д., Сухомуд О.Г. Диференційована система удобрення в сівозміні. Праці IУ з’їзду ґрунтознавців і агрохіміків України. Секція агрохімії. Херсон, 1994. С.35– 36.
 5. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Зміна показників родючості  чорноземі опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив” присвяченій 150-річчю від дня народження академіка Д. М. Прянишникова та Міжнародному Дню агрохіміка 8–10 червня.  2015.  Львів.  2015.   С. 68–75.
 6. Черно О. Д., Рябовол Я. С. Вплив тривалого застосування добрив на окремі технологічні показники якості клейковини. Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті. Вінниця. 2016.  С.120–121.
 7. Господаренко Г. М,  Черно О. Д., Прокопчук І. В.,  Любич В. В. Формування вмісту білка і клейковини в зерні пшениці озимої за тривалого (з 1964 р.) застосування добрив у польовій сівозміні. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017.  Умань, Уманський НУС.  С. 30–32.
 8. Господаренко Г. М., Черно О. Д.  Вміст хімічних елементів у зерні пшениці озимої після тривалого застосування різних систем удобрення в польовій сівозміні.   Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Спец. випуск до ХІ  з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України.  Ґрунтові ресурси: Вчора, сьогодні, завтра. 2018. Кн. 2. С. 153–154.
 9. Кравець А П., Черно О. Д., Динаміка наростання сирої маси буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення стимуляторами росту. Матеріали vіі Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання аграрної науки”, присвячена 175-річчю з дня заснування Уманського національно університету. С. 67–68.
 10. Черно О. Д., Скорик В .В. Динаміка мінерального азоту в грунті під ячменем ярим.  Матеріали vіі Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання аграрної науки”, присвячена 175-річчю з дня заснування Уманського національного університету. С. 121–123.
 11. Черно О. Д., Савчук О. М.  Вплив калійних добрив на формування якості зерна пшениці озимої у короткоротаційній польовій сівозміні. The XII International Science Conference «Advances in Technology and Science», March 16 – 19, 2021, Berlin, Germany. С. 23–25.
 12. Черно О. Д., Педоренко О. О. Якість зерна пшениці озимої залежно від азотних підживлень після сої. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences :Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Cambridge, March 19, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. Volume 2. РР. 40-42. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v2.10
 13. Господаренко Г. Н., Черно Е. Д. Содержание обменного калия под пшеницей озимой после 55-летнего применения удобрений в севообороте. Плодородие почв и эффективное применение удобрений: Матер. Международной научно-практическая конференции, посвященной 90-летию Института почвоведения и агрохимии «Плодородие почв и эффективное применение удобрений» Минск, 22–25 июня 2021 г. Ч. 2. С. 52–55.

 

Участь у ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 

 1. Черно О.Д. Вплив тривалого застосування добрив на вміст рухомого калію в чорноземі опідзоленому. Міжвідомчий тематичний  науковий збірник. Спец. вип. Кн. 3.   С. 307– 309.
 2. Господарський та відносний винос азоту культурами польової сівозміни за тривалого застосування добрив.  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Умань, 2007. Ч. 1. С. 199–200.
 3. Черно О.Д., Невлад В.І., Стасінєвич О.Ю. Вплив тривалого застосування добрив на продуктивність польової сівозміни. Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.  Спец. випуск до VIII з’їзду УТГА. Охороні грунтів – державну підтримку. Харків, 2010.  С. 216–217.
 4. Черно О.Д. Біохімічні показники якості зерна пшениці озимої на тлі тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції».  Умань, 2016.  С.67–70.
 5. Господаренко Г., Черно О. Урожай зерна кукурудзи залежно від норм і систем удобрення. Тези  Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Проблеми збалансованого ведення землеробства  в сучасних господарсько-економічних умовах». Збірник наукових праць Аграрна наука Західного Полісся. Рівне: О. Зень.   2016.  С. 120–122.
 6. Черно О.Д., Прокопчук І. В. Деякі показники якості клейковини на тлі тривалого застосування різних норм мінеральних добрив. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» 29 березня 2017 р.  Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017.  С. 108–109.
 7. Черно О. Д., Стасінєвич О. Ю., Чередник А. Ю. Динаміка вмісту мінерального азоту в ґрунті під пшеницею озимою на тлі різних систем удобрення Матеріали Всеукраїнської наукової конференції  «Інноваційні агротехнології» Умань, 28 березня 2018 року. С. 79– 81.
 8. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Чередник А. Ю. Хімічний склад зерна пшениці озимої за різного удобрення  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій» / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. ‒ Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019.  С. 9–10.
 9.  Черно О. Д., Голинський Р. В. Роль рістрегулювальних речовин у формуванні продуктивності пшениці озимої. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій» / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.  Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019.  С.30–33.
 10. Черно О. Д., Горбань В. І., Лецівський О. В. Хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої за різного удобрення.  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання» / Редкол.: В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.  Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2020. С. 8–9.
 11. Черно О. Д., Рудницький Ю. П., Солодюк О. В. Вплив різних доз азотних добрив на врожайність пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу України. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі Матеріали Всеукраїнскої науково-практичної конференції / [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань, 2020. С.187.
 12. Черно О. Д., Прокопенко С. М. Густота рослин ячменю ярого за різного удобрення в умовах нестійкого зволоження. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі  Матеріали Всеукраїнскої науково-практичної конференції / [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань, 2020.  С.188–189.

 

НавчальнІ посібники, монографії, методичні вказівки

 

 1. Карасюк І.М., Геркіял О.М., Недвига М.В., Господаренко та ін. /Агрохімічний аналіз ґрунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрономічної хімії. Навчальний посібник. К., Нічлава, 2001.  192 с.
 2. Геркіял О.М., Черно О.Д. Методичні поради і робочий зошит для студентів-заочників за спеціальністю 7130102 "Агрохімія". Умань, 1998. 37 с.
 3. Карасюк  І.М., Коларьков Ю.В., Черно О.Д. Методичні поради до поглибленого вивчення агрохімії студентами та слухачами факультету підвищення кваліфікації. Умань, 1998. 33 с.
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з грунтознавства. Умань, 1999. 29 с.
 5. Методичні поради до виконання курсової роботи з агрохімії. Умань, 2000.   39 с.
 6. Геркіял О.М., Черно О.Д., Білан І.А. Методичні поради і робочий зошит для виконання курсової роботи “План удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні господарства”  Умань, 2002.   41 с.
 7. Геркіял О. М.  Черно О. Д ., Новак Ю. В. Робочий зошит для виконання курсової роботи з агрохімії «Система удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні» студентами спеціальності ”Агрономія”  Умань, 2008. 22 с.
 8. Черно О.Д., Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю. Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Грунтознавство» «Дослідження ґрунтів України». Умань, 2010.  44 с.
 9. Черно О.Д., Стасінєвич О.Ю., Калієвська І. А. Робочий зошит для виконання практичних робіт з курсу « Системи технологій в АПК» при вивченні модуля «Зональні системи землеробства»  ­ Умань, 2011.  32 с.
 10. Черно О. Д., Коларьков Ю. В.Методичні поради призначені для студентів факультету агрономії, плодоовочівництва, екології та захисту рослин з напряму підготовки 201 та 6.040101 «Агрономія» з ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» Умань, 2016. 82 с.
 11. Черно О. Д. Методичні  поради  до виконання курсової роботи  «Система удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні» студентами спеціальності студентами факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин напрям підготовки 6.040101 «Агрономія» з ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство». Умань, 2016 .  36 с.
 12. Черно О.Д. Методичні поради до виконання курсової роботи з агрохімії для студентів  напряму   201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. О.Д. Черно.  Умань: УНУС, 2016.  37 с.
 13. Господаренко Г.М., Мартинюк А.Т., Черно О.Д.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Агрохімія” студентами спеціальності 201 „Агрономія”.  Умань. 2017.   26 с.
 14. Черно О.Д., Новак Ю. В. Методичні поради  до виконання курсової роботи  «Система удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні» студентами спеціальності „Агрономія”. Умань, 2017. 23 с.
 15. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Пакет тестових завдань з курсу агрохімії. Умань, 2018.  18 с.
 16. Черно О. Д., Новак Ю. В. Робочий зошит для  виконання курсової роботи з агрохімії  «Розробка плану та системи удобрення культур сівозміни» студентами фахових спрямувань «Агрономія». Умань, 2018. 18 с.
 17.  Черно О. Д., Рассадіна І. Ю. Методичні  поради  до виконання практичних завдань з курсу «Система застосування добрив» студентами спеціальності 201 „Агрономія”. Умань, 2018. 26 с.
 18. Черно О.Д., Прокопчук І.В., Стасінєвич  О.Ю. «Дослідження грунтів України».  Робочий зошит для практичних занять з курсу «Грунтознавство». Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2018. 32 с.
 19. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію. Київ: ТОВ «ТРОПЕА». 2021. 264 с.
 20. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Формування продуктивності пшениці озимої під впливом погодних умов та азотних підживлень в умовах Правобережного Лісостепу . Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія. За ред. О. І. Улянич. Дніпро: Середняк Т.К., 2021 С. 29-53. 

 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

 

 1. Черно О. Д. Вплив тривалого застосування  добрив в зерно-буряковій сівозміні  на калійний фонд  та баланс калію    чорнозему опідзоленого Правобережного лісостепу України» запроваджені АФ «Текуча»  Уманського району Черкаської області.
 2.  Господаренко Г.М., Черно О.Д. за темою: „Вплив різних норм і систем удобрення на продуктивність буряку цукрового”, виконаною Уманським національним університетом садівництва, запроваджені в ТОВ „Вільшанка” Городищенського району Черкаської області протягом 2015–2016 рр. на площі 40 га.

 

Викладає навчальні дисципліни: