+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 08 грудня 2020

Відкрите заняття з ґрунтознавства

8 грудня 2020 р. викладачем-стажистом кафедри агрохімії і ґрунтознавства Ігорем Садовським було проведено відкрите лабораторне заняття «Агрегатний аналіз ґрунту за методом Савінова» для студентів 11 к-зр групи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського НУС. Заняття проводилось згідно з навчальною програмою з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології ».  

На занятті також були присутні завідувач кафедри Олена Черно та ст. викладач Ірина Рассадіна. При обговоренні проведеного заняття зазначено, що викладач-стажист Ігор Садовський  вільно володіє фактичним матеріалом та методикою його викладання. З метою встановлення зворотного зв'язку з аудиторією і закріплення отриманих знань, у процесі викладання матеріалу Ігор Сергійович звертає увагу на участь студентів в обговоренні питань, що розглядаються. Крім розгляду основних понять та необхідних тверджень, викладач наводив приклади, що сприяло більш наочному та усвідомленому сприйманню матеріалу студентами.

На завершення лабораторного заняття було підведено підсумок – виділені ключові моменти, зроблено стислий огляд вивченого матеріалу. Тема заняття розкрита у повному обсязі, студенти засвоїли новий теоретичний матеріал та безпосередньо взяли участь у визначенні вмісту агрегатів різних фракцій   різних типів ґрунтів.

                                                                   Олена Черно, завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства;

                                                                   Ірина Рассадіна, ст. викладач

,