+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 06 травня 2020

Вченими Уманського національного університету садівництва підготовлено наукове видання "Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового "

Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового / Г. М. Господаренко, Л. В. Вишневська, А. Т. Мартинюк, Ю. В. Новак, І. В. Прокопчук, В. С. Цигода / За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА, 2020. 308 с.; іл. Це наукове видання вчених Уманського національного університету садівництва включає роботи з вивчення впливу вапнування, органічних і мінеральних добрив на формування продуктивності гібридів буряку цукрового. В монографії висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин, формування поживного режиму ґрунту, умови ефективного застосування різних доз, форм, строків і способів внесення добрив. Її рецензували д-р с.-г. наук, доц. В. В. Іваніна (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків); д-р с.-г. наук, проф. П. Г. Копитко (Уманський національний університет садівництва) і д-р с.-г. наук, проф., член-кореспондент НААН України В. М. Польовий (Інститут сільського господарства Західного Полісся).

Книга буде корисною науковим і науково-педагогічним працівникам, студентам і фахівцям сільськогосподарського виробництва.