+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 19 травня 2021

Участь викладачів кафедри агрохімії і ґрунтознавства в онлайн-вебінарі «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle»

19 травня 2021 року викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства взяли участь у онлайн-вебінарі «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle».

MOODLE – це система для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, яка орієнтована, насамперед, на забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу, застосовується для організації як заочного та дистанційного навчання, так і для підтримки очного навчання.

Система MOODLE надає зручні засоби управління контентом і різні форми організації занять. Дистанційний курс може містити різні елементи: лекції, практичні завдання, форум, чат тощо. При цьому можна використовувати текст, презентації, таблиці, схеми, графіку, відеоматеріали, посилання в мережі Інтернет, допоміжні файли та інші матеріали. За результатами виконання студентами завдань викладач може виставляти оцінки і давати коментарі.

Система управління навчанням MOODLE має багато функцій, що полегшують процес оцінювання знань студентів. Контроль знань здійснюється в системі за допомогою окремого модуля, який пропонує багато видів тестів, надає можливість перетестування з дозволу викладача, можливість захисту від списування шляхом рандомізації питань в тестових завданнях, організації бази даних питань для використання їх у тестах. Система має механізми зберігання поточних оцінок кожного студента за всіма дистанційними курсами, встановлення шкали оцінок, напівавтоматичного перерахунку результатів тестування тощо.

Мета заходу: ознайомити слухачів з можливостями та перспективними напрямами використання платформи дистанційного навчання Moodle в навчальному процесі; навчити слухачів технології створення дистанційних курсів на базі сучасної платформи дистанційного навчання Moodle; напрацювати практичні навички управління навчанням та адміністрування дистанційного курсу.

  

 

Спікер онлайн-вебінару: Галина Родащук - кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій

На онлайн-вебінарі були розглянуті головні завдання:

- засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання Moodle,

- здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщування у дистанційному курсі з використанням Moodle,

- вміти використовувати функціональні можливості Moodle,

володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу.

Велика подяка організаторам за можливість почути цікаву та корисну інформацію, отримати досвід і підвищити рівень своїх практичних знань у системі дистанційного навчання Moodle.

                                   Катерина Леонова, викладач-стажист кафедри агрохімії і ґрунтознавства