+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 18 червня 2020

Повідомлення про попередній захист кандидатської дисертації Бойка Василя Петровича

19 червня 2020 р. в ауд. 36 о 1000  відбуденться розширене засідання кафедри агрохімії і ґрунтознавства. У порядку денному попередня експертиза дисертації Бойка Василя Петровича на здобуття наукового ступеня к. с.-г. наук за спеціальністю 06.01.04 Агрохімія:

"ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ" 

Науковий керівник −    

Господаренко Григорій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва