+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 22 червня 2020

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

19 червня 2020 року   викладач-стажист кафедри агрохімії і ґрунтознавства Бойко Василь Петрович представив  на попередній розгляд дисертаційну роботу на тему:  «Ефективність   доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

 

       

Після доповіді В. П. Бойку  про результати досліджень, було поставлено низку запитань, на які доповідач дав аргументовані та  змістовні відповіді. 

Рецензентами дисертаційної роботи були: доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технології та зберігання зерна Любич В. В., та кандидат  сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства Черно О. Д. 

   

Після їх виступу слово було надано науковому керівнику,  доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва Господаренку Григорію Миколайовичу, який позитивно охарактеризував здобувача та його роботу.

Усі виступаючі позитивно оцінили дисертаційну роботу В. П. Бойка та рекомендували її до подання в спеціалізовану вчену раду до захисту за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія

Олена Черно,

доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства