+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 11 серпня 2022

Обліки і спостереження зернових і зернобобових культур у двох тривалих стаціонарних дослідах

Науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС завершили збирання врожаю, обліки і спостереження  зернових і зернобобових культур у  двох тривалих стаціонарних дослідах (атестати НААН № 87, 88).

Експериментальні та теоретичні дослідження виконувались за тематичними планами кафедри  згідно програм «Збалансоване використання, прогноз і управління природним та ресурсним потенціалом агроекосистем  України»  (№ держреєстрації 0121U112521) та ПНД НААН І «Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації».   Керівник дослідів, професор Григорій Господаренко, виконавці: О. Черно,  В. Невлад, І. Рассадіна, К. Леонова,  Л. Мусієнко.

  

 

У досліді вивчались питання впливу різних норм і систем удобрення (у т.ч. біологічного спрямування та хімічних меліорантів) на агрохімічні та агрофізичні показники ґрунту, ріст і розвиток ярих та озимих зернових культур.

 

                                                                       Завідувачка кафедри агрохімії і ґрунтознавства, Олена Черно