+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 26 березеня 2019

О.І. Душечкін - засновник кафедри агрохімії і ґрунтознавства

О.І. Душечкін – засновник кафедри агрохімії і ґрунтознавства

        Становлення і розвиток Уманського національного університету садівництва тісно пов’язані з іменами відомих учених, які тут працювали і зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної і світової науки. Серед них чинне місце належить видатному українському агрохіміку, фізіологу і мікробіологу – академіку АН УРСР, заслуженому діячу УРСР, голові Українського відділення Всесоюзного сільськогосподарського товариства, доктору сільськогосподарських наук професору Олександру Івановичу Душечкіну. Він перший ввів комплексний підхід до вирішення проблеми ефективного застосування добрив через всестороннє вивчення ґрунту польових, вегетаційних дослідів і лабораторних аналізів. Йому належить створення у 1928 році на базі агрохімічного кабінету, започаткованого майбутніми вченими П.А. Власюком, О.М. Грінченком і М.М. Шкваруком, кафедри агрохімії і ґрунтознавства та бути першим її завідувачем. Під його керівництвом розгортаються наукові дослідження ґрунтів на Уманщині, розробляються способи їх поліпшення і збереження родючості, на кафедрі закладено основу широкомасштабних досліджень системи удобрення культур у польових сівозмінах.

         Втілюючи в життя ідеї академіка Душечкіна у 1964 році завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства доцент М.І. Делеменчук та декан агрономічного факультету І.М. Карасюк розробили програму тривалих досліджень та заклали стаціонарний польовий дослід з впливу мінеральної, органічної та органо-мінеральної систем удобрення при одинарній, подвійній і потрійній нормі елементів живлення на показники родючості чорнозему опідзоленого. Дослід став національним надбанням і експериментальною базою наукових шкіл під керівництвом професора І.М. Карасюка, а потім професора Г.М. Господаренка.

         На науковій базі кафедри захищено п’ять докторських та понад 50 кандидатських дисертацій, підготовлено сотні студентських дипломних робіт, що підтверджує вірність ідей першого її завідувача академіка О.І. Душечкіна.