+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 27 травня 2022

Лекційне заняття на тему «The role of living organisms in soil formation»

11 травня 2022 року для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 Агрономія відбулося лекційне заняття з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» на тему «The role of living organisms in soil formation», лекторка – Катерина Леонова, к. с.-г. н., старший викладач кафедри агрохімії і ґрунтознавства.

   

Структура лекції складалася з таких елементів: повідомлення теми лекції, постановка навчальної мети і задачі лекції, ознайомлення з планом проведення заняття, презентація основних тез лекції, підведення підсумків, відповіді на запитання та рекомендацій до виконання самостійної роботи.

 На лекційному занятті було обговорено:

- основну роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні;

- розкладання біомаси рослинного опаду мікроорганізмами;

- рослинні формації в природі, які впливають на ґрунтоутворювальний процес, родючість ґрунту та формування його підтипів;

- участь тварин у ґрунтоутворенні, зокрема діяльність дощових червів, комах, термітів, кліщів і степових гризунів.

  

  

Проведення занять англійською мовою допоможуть здобувачам вищої освіти розвинути свої комунікативні навички англійською мовою під час навчання в університеті та в подальшій професійній діяльності.

                                                                                             Катерина ЛЕОНОВА, 

                                                                                            старший викладач кафедри агрохімії і ґрунтознавства