+38 (04744) 3-43-84
Меню

Сучек Юрій Юрійович

Сучек Юрій Юрійович Посада: викладач-стажист
Контактний телефон: +38-063-37-65-950
Email: yourocksuchek@gmail.com

 

Народився 12 квітня 1995 року в м.Умань, Черкаської області.
Освіта: 

В 2018 році здобув ОКР магістр Уманського національного уніврситету садівництва за спеціальністю – агрономія. Професійна кваліфікація – дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур.

Діяльність:
В 2018 році вступив до аспірантури на кафедру овочівничтва Уманського НУС.

Агрогрунтознавство

Агрохімія

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

  Тези

1. Сучек Ю.Ю. Урожайність редису залежно від застосування агроволокна в умовах Правобережного Лісостепу України. Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках V наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2020», 12 березня 2020 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН; відп. за вип. О.В. Позняк: у 4 т. – Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2020. - Т. 4. - 184 с.

2. Сучек Ю.Ю., Щетина С.В. Урожайність коренеплодів редиски в Правобережному Лісостепу України залежно від схем сівби. Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні: Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26 червня 2020 р.) / Редкол.: Улянич О. І. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2020. с. 63.

Монографії

1. Сучек Ю. Ю. «Оптимізація схем посіву редиски в Правобережному Лісостепу України» : Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія. За ред. О. І. Улянич. Дніпро: Середняк Т.К., 2021. 452 с. DOI: 10.31395/2021-323-342