+38 (04744) 3-43-84
Меню

Новак Юрій Васильович

Новак Юрій Васильович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри агрохімії і грунтознавства
Контактний телефон: +380-97-347-78-66
Email: yuriy-novak@bigmir.net

 

Народився 5 травня 1976 року в м. Умань, Черкаської області

Освіта: 

З 1993–1998 рр. -  в Уманській сільськогосподарській академії, яку закінчив з відзнакою (диплом ЛО № 001096).

В 1999–2002 рр. -  навчався в аспірантурі в Уманській державній аграрній академії.

В 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність застосування різних видів органічних добрив під цукрові буряки на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю агрохімія (ДК №017561). 

Діяльність: 

Працював агрохіміком  у КСП «Острівець» Уманського району.

В 1999–2002 рр. - навчався в аспірантурі в Уманській державній аграрній академії

З 2006 по 2010 рік виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії УНУС.

З 2007 р. доцент кафедри Агрохімії і ґрунтознавства Уманського державного аграрного університету (атестат доцента 12 ДК № 016388).

Займається вивченням ефективності застосування різних видів органічних добрив у біологічному землеробстві.

Підвищення кваліфікації в ІПН Білоцерківському НАУ, м. Біла Церква; курси підвищення кваліфікації (стажування), (свідоцтво СПК 00493712/0000297-17 від 24.03.2017 р.)

Тема досліджень - Вивчення ефективності застосування різних видів органічних добрив у біологічному землеробстві

Наукові публікації

Автор більше 30 наукових статей та методичних розробок. 

Список опублікованих праць

1.Novak I.M., Verniuk N.O., Novak Yu.V. Structuring of sources of attracting capital toagricultural production as a prerequisite for the formation of an effective investment mechanism in the agricultural sector. Економічний часопис – ХХІ. 2016. 159 (5–6). С. 29–34. (Scopus)                                                                                                                                                                                                                        

2. Новак І.М., Новак Ю.В., Гоменюк М.О. Використання досвіду стратегічного планування при визначенні майбутніх орієнтирів розвитку країни. Актуальні проблеми економіки. 2016. №12 (186). С. 70–81. (Scopus).

3.  Новак І.М., Новак Ю.В.  Інноваційний підхід до моделювання прогнозних сценаріїв залучення інвестиційного капіталу як метод вирішення проблем фінансування та реалізації державних програм. Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 95 Частина 2 2019, С. 42-58,  

4. Новак А. В., Новак Ю.В., Карнаух О. Б.,  Калієвський М. В., Накльока Ю. І., Усик С. В., Борисенко В. В., Калієвська І. А., Коваль Г. В. Агрометеорологія: Практикум для студентів освітнього ступеня «бакалавр»  спеціальність  201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка. – Умань, 2018. – 74 с.: іл.

5. Новак А. В., Новак Ю.В., Карнаух О. Б.,  Калієвський М. В., Накльока Ю. І., Усик С. В., Борисенко В. В., Калієвська І. А., Коваль Г. В. Агрометеорологія: Робочий зошит для студентів освітнього ступеня «бакалавр»  спеціальність  201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка, Ю.Ф. Терещенка. – Умань, 2018. – 36 с.

6. Новак А. В., Новак Ю.В., Карнаух О. Б.,  Калієвський М. В., Накльока Ю. І., Усик С. В., Борисенко В. В., Калієвська І. А., Коваль Г. В. Агрометеорологія: Контрольна робота для студентів освітнього ступеня «бакалавр»  спеціальність  201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка, Ю.Ф. Терещенка. – Умань, 2018. – 20 с.

7. Новак Ю.В., Мартинюк А.Т., Новак А.В. (Умань) Формування продуктивності буряку цукрового на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21 -22 листопада 2017 р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 9 –  с.110 -112

                                                                                                                                 

Монографія

Національний та світовий досвід ефективного функціонування суб`єктів агрохімічного сервісу [Текст] : монографія / І. М. Новак, Ю. В. Новак ; Уманський держ. аграрний ун-т. - Умань : СПД Сочінський, 2008. - 216 c.:

Полторецький С.П., Копитко П.Г.,  Бутило А. П.,  Єщенко В.О., Карнаух О.Б., Новак А. В., Новак Ю. В., Калієвський М.В.,    Накльока Ю.І., Усик С.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В. «Основи екологічного аграрного виробництва»: Практикум для студентів факультету економіки і підприємництва за спеціальністю 051 Економіка, 075 Маркетинг, 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072 Фінанси, банківська справа та страхування/ За ред. С.П..Полторецького – Умань, 2020. – 144с. : іл.

 Викладає навчальні дисципліни: