+38 (04744) 3-43-84
Меню

Недвига Микола Васильович

Недвига Микола Васильович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: Академік Міжнародної академії аграрної освіти, почесний член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків
Контактний телефон: +38-097-620-70-77

 

Закінчив Городищенський с.-г. технікум у 1955 році, Уманський СГІ у 1962 р., працював агрономом колгоспу. В 1971 році захистив кандидатську дисертацію «Вміст фосфатів і перетворення фосфорних добрив у ґрунтах Уманського агрогрунтового району». Вивчає агрофізичні властивості та проблеми відновлення і збереження деградованих ґрунтів. Веде лекційний  та практичний  курс ґрунтознавства для студентів агрономічних спеціальностей.

Недвига Микола Васильович - кандидат с.-г. наук, професор кафедри, академік Міжнародної академії аграрної освіти, почесний член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій, навчальних посібників з ґрунтознавства «Морфологічні критерії та генезис сучасних ґрунтів України», «Генезис сучасних ґрунтів Черкащини», «Структура ґрунту», а також співавтор підручника «Основи ґрунтознавства і землеробства» та навчального посібника «Лабораторний і польовий  практикум з ґрунтознавства».

 Наукові публікації